Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Διδασκαλί​α πομακικών στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Νέα ερώτηση για το θέμα από τον Βουλευτή Σερρών του ΛΑ.Ο.Σ.  Ηλία Πολατίδη προς την Αννα Διαμαντοπούλου


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά το παρελθόν έτος υπέβαλα δύο (2) Ερωτήσεις προς το Υπουργείο σας (7/7/10 και 1/10/10) σχετικώς με την απουσία των πομακικών από το πολυδιαφημισμένο και πολυδάπανο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως Μουσουλμανοπαίδων. Μεταξύ άλλων σάς ερωτούσα για ποιους λόγους δεν συμπεριελήφθη η πομακική γλώσσα στο εν λόγω Πρόγραμμα και αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να πράξη κάτι τέτοιο.

Δυστυχώς και τις δύο φορές οι απαντήσεις σας ήταν ασαφείς και όχι επί της ουσίας των ερωτημάτων μου. Στην υπ’ αριθμ. 124095/ΙΗ/2.12.2010 δε απάντησή σας, μού αναφέρεται το εξής εκπληκτικό. Δηλαδή ότι η πομακική αποτελεί διάλεκτο και όχι γλώσσα! Ακόμη, ότι «Προκειμένου να διδαχτεί μία γλώσσα στα σχολεία είναι αναγκαία η ύπαρξη εκπαιδευτικών με τα απαραίτητα προσόντα, καθώς επίσης και η ύπαρξη σχολικού και εκπαιδευτικού υλικού, ειδικά διαμορφωμένου για παιδιά και εφήβους, προϋποθέσεις πού δεν πληρούνται για τα πομακικά».

Δεδομένου ότι στις προαναφερθείσες ερωτήσεις μου σάς είχα παραθέσει επαρκή στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η πομακική αποτελεί γλώσσα (καί μάλιστα όχι μόνον προφορική) και όχι διάλεκτο. Δεδομένου ακόμη ότι οι Έλληνες Πομάκοι μουσουλμάνοι αποτελούν σημαντική πληθυσμιακή συνιστώσα της Θράκης και ο κίνδυνος εκτουρκισμού τους από την προκλητική προπαγάνδα της Άγκυρας και των δοτών εκπροσώπων της στην περιοχή είναι τεράστιος.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις, πού το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει, για την διδασκαλία της πομακικής (εκπαιδευτικοί, σχολικό και εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.);

.