Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Ψηφιοποιείται το Επιμελητήριο Ξάνθης!

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΟΒΡΑΔΙΝΗ
(ΒΙΑΣΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Βιαστική συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Ξάνθης το απόγευμα της Δευτέρας 21 Μαρτίου με δυο απ’ τα πέντε θέματα να αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση και να συζητιούνται τελικά μόνο τα δυο που είχαν σχέση με προγράμματα.

Το πρώτο αφορούσε στην τρίτη επαναπροκήρυξη του προγράμματος VITO ύψους 93 χιλιάδων ευρώ αφού κατατέθηκαν ενστάσεις από υποψήφιους αναδόχους τις δυο προηγούμενες φορές. Όπως διευκρίνισε Πρόεδρος Π. Ανδρικόπουλος, οι ενστάσεις αφορούσαν σε τυπικά νομικά ζητήματα και αναφορές στις προκηρύξεις που αυτή τη φορά επαναδιατυπώνονται ενώ διευκρινίζονται επακριβώς κάποιοι όροι ώστε να μην υπάρξει περίπτωση παρανόησης ή πρόκλησης νέων ενστάσεων.


Ψηφιοποίηση και ιντερνετικές παροχές στα μέλη του Επιμελητηρίου

Το πρόγραμμα που προκήρυξε το υπουργείο κι αφορά στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», εγκρίθηκε ομόφωνα μετά από εξηγήσεις που δόθηκαν απ’ τις αρμόδιες υπαλλήλους.

Πρόκειται για πρόγραμμα 236 χιλιάδων ευρώ που προβλέπει την ψηφιοποίηση όλων των αρχείων και του μητρώου μελών του Επιμελητηρίου Ξάνθης καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας η οποία, μ’ έναν κωδικό που θα παρέχεται στα μέλη θα τους δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων της καρτέλας τους όπως π.χ. τηλέφωνα αλλά και να λαμβάνουν πιστοποιητικά.

Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν για την προώθηση της ηλεκτρονικής σελίδας της επιχείρησής τους με τρόπο ώστε να γνωστοποιείται στους χρήστες ανάλογα με την κατηγορία επιχείρησης ή επαγγέλματος που επιλέγουν να ενημερωθούν.

Σε ερώτηση μέλους του Επιμελητηρίου που δραστηριοποιείται με επιχείρηση που μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, διευκρινίστηκε ότι οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ορισθεί απ’ την διαχειριστική αρχή κι αναλήφθηκε η ευθύνη διερεύνησης της περίπτωσης να πρόκειται για φωτογραφική προκήρυξη προς όφελος μεγάλων εταιριών με υποκαταστήματα σ’ όλη τη χώρα που αποκλείουν μικρότερες, τοπικές επιχειρήσεις. Τέλος σημειώθηκε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.


Πηγή:  http://www.xanthionline.com/