Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Και ψήφισμα για τα Εργοστάσια Ζάχαρης Ορεστιάδας και ΞάνθηςΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜ-Θ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 μετά από συζήτηση του ζητήματος της λειτουργίας των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ζητούμε:

Τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εργοστασίων της Ορεστιάδας ως παραγωγική μονάδα και της Ξάνθης ως τυποποιητικής, σαν αναπτυξιακούς πυλώνες που έχουν ταυτοποιηθεί με την περιφέρειά μας και την αγροτική της ανάπτυξη.

Τη μείωση του κόστους παραγωγής της τευτλοκαλλιέργειας προκειμένου να στηριχθεί το αγροτικό εισόδημα, να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που υπάρχει και να περιοριστεί η απώλεια πολύτιμου συναλλάγματος από εισαγωγές πρώτης ύλης.

Τη διατήρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του συνόλου των θέσεων εργασίας καθώς και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Την εγκατάλειψη κάθε ιδέας πώλησης της εναπομείνασας ποσόστωσης ζάχαρης και ενίσχυσης της διαπραγμάτευσης ενίσχυσης του καθεστώτος της τευτλοκαλλιέργειας μετά το 2012.

Το σχεδιασμό αλλαγής του μοντέλου της γεωργικής οικονομίας προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις βιώσιμης γεωργίας και γεωργικών βιομηχανιών.


Ο Πρόεδρος του ΠΣ ΑΜ-Θ

Κώστας Μιχαηλίδης

.