Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Μέσα στο Δεκέμβριο το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης καπνοπαραγωγών

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Μέτρο 113), ύψους 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση

ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ Η
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ;


Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση καπνοπαραγωγών (Μέτρο 113), ύψους 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, η προκήρυξη του προγράμματος το οποίο έχει καθυστερήσει πρόκειται να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του έτους. Μένει μόνο να «μπουν» οι υπογραφές του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υφυπ. Ανάπτυξης.


Σκοπός του μέτρου αυτού είναι η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών, που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, ώστε να διασφαλίσουν ένα ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα. Την ίδια στιγμή προχωρούν και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για τον καπνό αφού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις δράσεις 1.4. και 2.3 (την αμειψισπορά και την ολοκληρωμένη διαχείριση). Μετά την υπογραφή θα ακολουθήσει η απαραίτητη πρόσκληση από την Ειδική Γραμματεία του ΥπΑΑΤ, η οποία αναμένεται επίσης μέσα στον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της πρόωρης συνταξιοδότησης των καπνοπαραγωγών, δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να κριθούν αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•Έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα καπνού προερχόμενα από καπνό το έτος 2009.

•Είναι γεννηθέντες από την 1η Μαΐου 1948 έως και την 1η Μαΐου 1951.

•Έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον 10 έτη πριν από το έτος της αποχώρησής τους.

•Σταματούν για πάντα την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας για εμπορικούς σκοπούς, μεταβιβάζοντας σε διάδοχο την εκμετάλλευσή τους με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση ή πλήρη μεταβίβαση.

•Δεν έχουν εγκριθεί για ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο Μέτρο του ΠΑΑ 2007 – 2013 που σαν προϋπόθεση επιλεξιμότητας απαιτεί γεωργική δραστηριότητα μετά την ένταξη σε αυτό.

Δαπάνη

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη φτάνει τα 29.970.786 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ποσοστό 71,5%. Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης για τους δικαιούχους ορίζεται μέχρι 6.000 ευρώ κατ’ έτος, ενώ θα καταβάλλεται κατ' ανώτατο μέχρι το τέλος της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (31/12/2015).

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και έντυπα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις οποίες και θα αξιολογείται. Στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, όπου χωρίς περαιτέρω έλεγχο θα εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης.

Η έναρξη των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών της ΚΥΑ και τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.


Πηγή:  http://www.agrotypos.gr/