Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το χρυσό

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ.3 του Ν.3852/2010 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που θα γίνει στις 18-11-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.


Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ), που αφορά στο έργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις στο Πέραμα Ν.Έβρου», της εταιρίας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».

Εισηγήτρια: κ. Μιρέλη Παρασκευή Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

.