Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Ολόκληρο το υπόμνημα Κοντού στην Προανακριτική Επιτροπή

Ορεξη να έχετε να διαβάζετε όσα όσα έγραψε ο Βουλευτής Ξάνθης και έστειλε με το 28 σελίδων κείμενό του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ.


( Άρθρο 86 παρ.3 του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και άρθρο 5 του Ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη Υπουργών).


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ


Του Αλέξανδρου Κοντού του Ευστρατίου , κατοίκου Ξάνθης , οδός Μαραθώνος αριθμός 31.-------------------------------------------------------------------------.


Με την υπ’ αριθμόν 65/22-9-2010 κλήση την οποία υπογράφει ο κύριος Πρόεδρος της Επιτροπής, καλούμαι να καταθέσω τις απόψεις μου στα πλαίσια της διενεργούμενης από εσάς Προκαταρκτικής Εξέτασης, σχετικά με την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και όπως αυτή ( πρόταση ) έγινε αποδεκτή με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ:


Τις θέσεις και τις απόψεις μου για την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου έχω κατ’ επανάληψη εκθέσει πλειστάκις και συγκεκριμένα ενώπιον της πρώτης Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής της 2/12/2008 , ενώπιον της δεύτερης Εξεταστικής Επιτροπής την 5/5/2010, αλλά και ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οσάκις το συγκεκριμένο θέμα εισήχθη προς συζήτηση.Ειδικότερα δε έχω, κατά τα ανωτέρω , αναφερθεί πλειστάκις στις σκοπιμότητες, τις μεθοδεύσεις, το παρασκήνιο και τους λόγους οι οποίοι κατά την άποψή μου υποκρύπτονται πίσω από την εν πολλοίς υποκριτική και προκλητικά επιλεκτική στοχοποίηση συγκεκριμένων και μόνο προσώπων και την ανεπέρειστη και αποδεικτικά αλυσιτελή προσπάθεια επιρρίψεως σε αυτούς ευθυνών, οι οποίες μάλιστα ενέχουν και ποινική απαξία.Προς τούτο μάλιστα και παραπέμπω στις σχετικές ομιλίες, αλλά και τα πρακτικά των καταθέσεων μου, τα οποία και προσκομίζω με το παρόν.Παραμένοντας συνεπής σε όσα μου επιτάσσει η συνείδησή μου, η συναίσθηση του καθήκοντος μου έναντι πρωτίστως του Δημοσίου συμφέροντος, το οποίο με συνέπεια και ήθος υπηρέτησα έως σήμερα και η εν γένει μέχρι σήμερα πορεία μου, είμαι διατεθειμένος ακόμα μία φορά, αλλά και οποτεδήποτε τυχόν κληθώ προς τούτο στο μέλλον, να συμπράξω, σεβόμενος τους Θεσμούς, σε κάθε προβλεπόμενη από το Σύνταγμα και του Νόμους διαδικασία, με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και συνακόλουθα την απόδειξη της μη συνδρομής στο πρόσωπο μου οιουδήποτε στοιχείου εμπίπτει στο πραγματικό των διατάξεων οι οποίες προβλέπουν τα ερευνώμενα εις βάρος μου ποινικά αδικήματα.Δεδομένου δε ότι ως προανέφερα έχω και στις δύο Εξεταστικές επιτροπές αναφερθεί ενδελεχώς στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, σε συνδυασμό με την μη συνδρομή έως σήμερα ουδενός νεότερου επί της ουσίας στοιχείου, προς τούτο και φρονώ ότι το παρόν σημείωμα είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος προκειμένου να εκθέσω τις απόψεις μου ενώπιόν σας και συγχρόνως να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος επικοινωνιακής εκμετάλλευσης της παρουσίας μου στην Επιτροπή , γεγονός το οποίο κάθε άλλο παρά τους Θεσμούς εξυπηρετεί .Αρνούμαι στο σύνολό τους ως παντελώς αβάσιμες, όλες τις εις βάρος μου αιτιάσεις και επ’ αυτών επάγομαι ειδικότερα τα ακόλουθα:ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΙΣΤΟΡΙΚΟΙ. Τα στάδια της ερευνώμενης υπόθεσης.Η συγκεκριμένη υπόθεση εκτυλίσσεται σε δύο περιόδους και συγκεκριμένα:Α΄ περίοδος επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ:Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Λαλιώτη αποχαρακτηρίζεται η λίμνη Βιστωνίδα από υδροβιότοπος.Με την υπ’ αριθ. 26/1998 γνωμοδότησή του το Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων δέχεται, για πρώτη φορά, ότι το Δημόσιο δεν δικαιούται να προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί της νησίδας Αντα Μπουρού στη λίμνη Βιστωνίδα, εκτός του αιγιαλού. Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Δρυ, που εκδόθηκε την 5η Φεβρουαρίου 1999, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων γίνεται δεκτή.Εάν δεν προϋπήρχε η άνω απόφαση αποχαρακτηρισμού από υδροβιότοπο , ο Υπουργός δεν θα μπορούσε να υπογράψει την απόφαση αυτή.Στις 2/4/2001 η λιμενική Επιτροπή Λάγος στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός της σημερινής κυβέρνησης κ. Σωκράτης Ξυνίδης αποφάσισε να αποδοθούν στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου εκτάσεις που είχαν δεσμευτεί για τον λιμένα Λάγος.Με την υπ’ αριθ. 17/2002 γνωμοδότηση του το Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων, γνωμοδοτεί ότι το Δημόσιο δεν δικαιούται να προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί των παραλίμνιων εκτάσεων 25.000 στρεμμάτων, επί των νησίδων Αγίου Νικολάου και Παναγίας Παντανάσσης στη λίμνη Μπουρού, οι οποίες «ανήκουν εξ ολοκλήρου στη Μονή Βατοπεδίου». Η γνωμοδότηση γίνεται δεκτή με την από 5-8-2002 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Φωτιάδη.Με νέα γνωμοδότηση του και δη την υπ’ αριθ. 46/2002 το πιο πάνω Συμβούλιο επεκτείνει και άλλο τις γαίες της Μονής Βατοπεδίου. Αποφαίνεται ότι το Δημόσιο δεν δικαιούται να προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί της λίμνης Βιστωνίδας και στις όχθες της, οι οποίες «ανήκουν εξ ολοκλήρου στη Μονή Βατοπεδίου. Ο ίδιος Υφυπουργός (Απ. Φωτιάδης) με την από 4-6-2003 απόφαση του κάνει δεκτή και τη νέα γνωμοδότηση.Με δύο πρωτόκολλα παραδόσεως που υπογράφηκαν στις 11-12-2002 και 25-06-2003 μεταξύ της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης και της Μονής Βατοπεδίου παραδόθηκαν στη Μονή μέρος των παραλίμνιων εκτάσεων, καθώς και η λίμνη Βιστωνίδα.Ακολούθως η Μονή Βατοπεδίου άσκησε την από 1-1-2003 αγωγή της κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αιτούμενη να αναγνωριστεί η κυριότητά της επί συνολικής έκτασης εµβαδού 27.044,50 στρεµµάτων. Η αγωγή εκδικάζεται στις 5 Νοεμβρίου του 2003.Εν τω μεταξύ ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης, υπό το βάρος μεγάλων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, αναπέμπει με την υπ’ αριθμ. 9983/30-10-2003 απόφαση του, το θέμα στο Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και ζητά την επανεξέταση του επικαλούμενος νέα νομικά και πραγματικά γεγονότα προς όφελος του Δημοσίου.

Β΄ Περίοδος επί Κυβερνήσεων της ΝΔ:

Ακολούθησε η έκδοση της υπ' αριθμόν 26/2004 ομόφωνης γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων & Ανταλλάξιμης Περιουσίας, η οποία εξεδόθη συνεπεία της κατά τα ανωτέρω από 30.10.03 αιτήσεως επανεξετάσεως του κ. Φωτιάδη.Με την εν λόγω γνωμοδότηση εγένετο δεκτό ότι δεν συνέτρεχε λόγος επανεξετάσεως των υπ' αριθμ. 26/3-12-1998, 17/18-7-2002 και 46/21 -11 -2002 γνωμοδοτήσεων ελλείψει νεώτερων στοιχείων.Στην δε παρ. 1 αυτής ,αναφέρεται ειδικότερα: «Από την εκτίμηση των αναφερομένων στην ως άνω αναφορά του Αθ. Ξυνίδη, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, ισχυρισμών, προκύπτει σαφώς ότι όλοι οι προβαλλόμενοι με την αναφορά αυτή ισχυρισμοί, δεν αποτελούν νεότερα πραγματικά στοιχεία, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη από το παρόν Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων του, αλλά αποτελούν διαφορετική, πλην όμως, εσφαλμένη νομική εκτίμηση και αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων που έλαβε υπόψη το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων για την επανέκδοση των πιο πάνω γνωμοδοτήσεων του, καλύπτονται δε, κατά την γνώμη μου πλήρως από την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των ως άνω γνωμοδοτήσεων».

Ακολούθως με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δούκα έγινε αποδεκτή η ως άνω γνωμοδότηση, δεδομένου ότι και λόγω του ομοφώνου αυτής δεν θα ήταν δυνατό να αιτιολογηθεί τυχόν μη αποδοχή της.Προηγουμένως η Μονή, με την υπ' αρ. πρωτ.492/9.4.1/20.05-02.06.03 αίτηση της προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ζήτησε την παροχή συναίνεσης του Ελληνικού Δημοσίου και σύμπραξης για την από κοινού κατάθεση δήλωσης περί μη έκδοσης απόφασης επί της ανωτέρω αγωγής.Εξεδόθη έτσι το υπ' αρ.3058/17.06.04 πρακτικό του ΝΣΚ περί αποδοχής του αιτήματος της Μονής και συμπράξεως του στην από κοινού υποβολή δήλωσης περί μη εκδόσεως αποφάσεως επί της από 15.01.03 αγωγής της Μονής, το οποίο έγινε αποδεκτό δια της υπ' αρ. 14650/ΔΙ ΟΕ85/22.06.04 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομικών Πέτρου Δούκα.Κατόπιν αυτών εκδίδεται η υπ' αριθμ. 15/2004 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά την ομόφωνη γνώμη του οποίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «νομίμως δύναται να αναθέσει στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β & δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.973/79 την ανταλλαγή εκείνων εκ των παραλιμνίων εκτάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με άλλες εκτός των νομών Ξάνθης και Ροδόπης δεδομένης της αρμοδιότητας για ανταλλαγή της λίμνης Βιστωνίδας στο Υπουργείο Οικονομικών».Επίσης, στο σχετικό ερώτημα το οποίο υπεβλήθη , ζητείτο να ληφθεί υπ’ όψιν και η προηγούμενη υπ’ αριθμόν 111/2000 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ , στην οποία και εγίνετο αναφορά περί του κοινόχρηστου χαρακτήρα της λίμνης Βιστωνίδας.Επί του καίριου και ιδιαίτερης βαρύτητας αυτού ερωτήματος, το Δ' τμήμα του Ν.Σ.Κ αποφαίνεται ότι: «Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον μετά τήρηση της νομίμου διαδικασίας έχει αναγνωριστεί η κυριότητα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου έναντι του Δημοσίου επί της λίμνης Βιστωνίδας, των νησίδων και των παραλιμνίων εκτάσεων η διατυπωθείσα στην υπ' αριθμ. 111/2000 Γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ., προ της επιλύσεως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ως άνω εκτάσεων, παρεμπίπτουσα κρίση περί του κοινοχρήστου χαρακτήρα της λίμνης, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος παραχωρήσεως στη Μονή της αποκλειστικής εκμετάλλευσης της λίμνης, ουδόλως κωλύει την εκ μέρους οποιουδήποτε οργάνου του Δημοσίου άσκηση αρμοδιότητας η οποία προϋποθέτει αποκλειστική κυριότητα της Ιεράς Μονής επί των εκτάσεων της λίμνης έναντι του Δημοσίου. Εξ άλλου το Νομικό

Συμβούλιο του Κράτους ενώπιον του οποίου τίθεται το ανωτέρω ιστορικό στερείται αρμοδιότητας να κρίνει τις γνωμοδοτήσεις του Γν. Συμβουλίου (αρ. 511/2004 Γν. Ολομελείας Ν.Σ.Κ)».Μετά ταύτα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπασιάκος εκδίδει την με ΑΠ 3822/24-1-05 απόφαση, με την οποία αναθέτει στην ΚΕΔ , ως την μόνη και αποκλειστικά αρμόδια , δυνάμει του άρθρου 16 του Υπηρεσιακού Κανονισμού Συμβάσεων της ΚΕΔ, την διαδικασία ανταλλαγής των ακινήτων .Εξάλλου από τα παραπάνω αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 15/ 2004 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ, σαφές καθίσταται ότι σε αυτήν γίνεται ρητή αναφορά και περί της δυνατότητας ανταλλαγής της Λίμνης και συνακόλουθα έλαβε χώρα η έκδοση της υπ' αριθμ. 16651/26-7-2004 Κ.Υ.Α (Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών), με την οποία ανατέθηκε στην ΚΕΔ η διαδικασία ανταλλαγής της λίμνης και η οποία είναι και η μόνη Υπουργική απόφαση η οποία και έχει την σύμφωνη γνώμη μου.Σε καμία άλλη υπουργική απόφαση ή υπηρεσιακό έγγραφο σχετιζόμενο με την υπό έρευνα υπόθεση δεν έχει τεθεί η υπογραφή μου ή άλλως πως έχει συνομολογηθεί από εμέναΚατόπιν όλων αυτών εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Ν.973/1979 περί σύστασης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, προκειμένου να υλοποιηθεί από αυτήν , ως την μόνη αρμόδια, η διαδικασία των ανταλλαγών.

ΙΙ. Επί των όσων προαναφέρονται χρήσιμο και επιβεβλημένο είναι να επισημανθούν τα εξής:1.Η αποδοχή των άνω αρχικών γνωμοδοτήσεων με τις πιο πάνω αποφάσεις των Υφυπουργών Οικονομικών Γ. Δρυ και Α. Φωτιάδη, η υπογραφή των από 11.12.02 και 25.06.03 πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής Βατοπεδίου σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών και η μεταγραφή τους στα οικεία υποθηκοφυλακεία Ξάνθης και Ροδόπης, είχε ως αποτέλεσμα την διοικητική τουλάχιστον αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων κυριότητας της Ιεράς Μονής επί της λίμνης και της περιοχής Βιστωνίδος.Συγκεκριμένα και όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 12 του Νόμου 1539/1938 «εάν το συμβούλιο γνωμοδοτήσει υπέρ της αποδόσεως του αιτουμένου ακινήτου ως ανήκοντος εις τον υποβάλοντα την αίτησιν, εγκρίνει δε την απόδοσιν εν όλω ή εν μέρει ο υπουργός των Οικονομικών, αύτη, καθ`ο μέρος ήθελεν εγκριθή υπό του υπουργού των Οικονομικών, ενεργείται δια πρωτοκόλλου παραδόσεως υπό του οικονομικού εφόρου ή άλλου δημοσίου υπαλλήλου, οριζομένου υπό του υπουργείου των Οικονομικών, εντός ενός μηνός από της εγκρίσεως, μεταβιβαζομένων αυτοδικαίως εις τον προς ον η απόδοσις και όλων των δικαιωμάτων και αγωγών εκ της μισθώσεως τυχόν ή άλλης σχέσεως του Δημοσίου προς τρίτους, άνευ άλλης μεταβιβαστικής πράξεως και άνευ ουδεμίας ευθύνης του Δημοσίου δι`εκνίκησιν ή άλλην αιτίαν».2.Η εκ μέρους του κ. Φωτιάδη αναπομπή προς επανεξέταση των πιο πάνω υπ’ αριθμ.26/1998, 17/2002 και 46/2002 γνωμοδοτήσεων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων & Ανταλλάξιμης Περιουσίας σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να εκληφθεί ως ανάκληση των προηγουμένων τριών Υπουργικών αποφάσεων του Γ. Δρυ και του ιδίου, ούτε βέβαια των από 11.12.02 και 25.06.03 πρωτόκολλων παράδοσης και παραλαβής.Με την συγκεκριμένη ενέργεια ο τότε Υπουργός , λόγω των έντονων αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας , απευθύνεται προς το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αιτούμενος την επανεξέταση της υπόθεσης , λόγω νέων στοιχείων .Οι άνω υπουργικές αποφάσεις των κυρίων Δρυ και Φωτιάδη, δυνάμει των οποίων έγιναν αποδεκτές οι πιο πάνω γνωμοδοτήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και παραδόθηκε η Βιστωνίδα και οι παραλίμνιες εκτάσεις της στην Ι.Μ. Βατοπεδίου, παγίωσαν μια κατάσταση η οποία με την σειρά της δημιούργησε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και την επιτακτική ανάγκη για βεβαία επανάκτηση των ακινήτων , ανάγκη η οποία κατέστη ιδιαίτερα πιεστική από τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής.Συγχρόνως δε οι άνω Υπουργικές αποφάσεις χρησιμοποιήθηκαν από την Ι. Μονή ως έρεισμα για να προβάλλει σθεναρά δικαιώματα έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.3.Ακολούθως δεν υπήρχαν , παρά μόνο σε θεωρητικό επίπεδο , περιθώρια για τον Υφυπουργό κ. Δούκα να μην αποδεχθεί την ομόφωνη υπ’ αριθμ. 26/2004 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων & Ανταλλάξιμης Περιουσίας, καθόσον το καθ’ ύλην αρμόδιο κατ’ άρθρο

10 του Α.Ν. 1539/38 γνωμοδοτικό όργανο με την πιο πάνω απόφασή του ενέμεινε και μάλιστα ομοφώνως στην ορθότητα των προηγούμενων Γνωμοδοτήσεων , κατά τρόπο ώστε να γεννώνται οπωσδήποτε σοβαρές αμφιβολίες περί της δυνατότητας του Υφυπουργού να επιλέξει διαφορετική λύση και μάλιστα ελλείψει νέων στοιχείων.4.Συγχρόνως όπως προαναφέρεται οι αντιδράσεις των κατοίκων των νομών Ξάνθης και Ροδόπης ήταν εξαιρετικά έντονες λόγω της διαμορφωθείσης μετά τα ανωτέρω καταστάσεως ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τόσο στην Λίμνη Βιστωνίδα , όσο και στις παραλίμνιες εκτάσεις .Είναι γνωστό ότι οι τοπικές κοινωνίες συγκρότησαν επιτροπή Αγώνα με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ξάνθης Παντελεήμονα και με τη συμμετοχή των τοπικών βουλευτών, του Νομάρχη, του Δημάρχου Ξάνθης, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, και άλλων φορέων και τοπικών παραγόντων με τη συμπαράσταση και τοπικών ΜΜΕ.Προέβαλαν με έντονο τρόπο και διαρκώς , προς όλες τις κατευθύνσεις τη δημιουργηθείσα κατάσταση, πραγματοποιώντας διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, παραστάσεις στους ανωτέρω Υφυπουργούς Δρύ και Φωτειάδη, επιστολές διαμαρτυρίας και υποβολή ερωτήσεων στην Βουλή.Μετά δε την διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών τον Μάρτιο του έτους 2004, ακολούθησαν νέες επαφές και διαβουλεύσεις , με απώτερο σκοπό την παραμονή των εκτάσεων στους κατοίκους της περιοχής.

III. Οι ενέργειες στις οποίες προέβην .Σε ότι με αφορά προσωπικά πράγματι συμμετείχα ως βουλευτής Ν. Ξάνθης σε όλες τις εκδηλώσεις οι όποιες πραγματοποιήθηκαν από φορείς και κατοίκους της περιοχής του Νομού Ξάνθης , εναντίον της κατοχύρωσης δικαιωμάτων κυριότητας της Μονής επί της Λίμνης και των παραλιμνίων εκτάσεων οι οποίες και είχαν παραχωρηθεί στους ακτήμονες, για τα δίκαια των οποίων ουδέποτε έπαψα να αγωνίζομαι.Πράγματι επίσης αντιτάχθηκα στην Ιερά Μονή και στις αξιώσεις τις οποίες ήγειρε επί των ανωτέρω ακινήτων και ουδέποτε παρεξέκλεινα ούτε επ’ ελάχιστον της πορείας μου αυτής .Τούτο επιρρωνύεται και εκ του γεγονότος ότι ακόμα και οι μοναχοί Εφραίμ και Αρσένιος καταθέτοντας ενώπιον της τελευταίας Εξεταστικής Επιτροπής, έχουν δηλώσει ότι ούτε τυχαία δεν ήθελαν να με συναντήσουν , πόσο μάλλον να προχωρήσω σε οιαδήποτε επικοινωνία ή συνεννόηση μαζί τους για τα ερευνώμενα θέματα.Αληθές επίσης είναι ότι μετείχα σε όλες τις συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τους Υπουργούς κ.κ Παυλόπουλο και Δούκα , καθώς και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους , ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής η οποία κατά τα ανωτέρω είχε συγκροτηθεί με εκπροσώπους των φορέων της περιοχής και επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ξάνθης , στο πλαίσιο των άοκνων προσπαθειών μας για την εξεύρεση λύσης στο αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει ο Νομός.Στο πλαίσιο των επαφών αυτών μάλιστα πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΝΣΚ κ. Ευστράτιο Βολάνη , τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2004, ο οποίος προ των πιέσεων τις οποίες εδέχθη κατά την συνάντηση αυτή σε σχέση με την έκδοση των τριών πρώτων Γνωμοδοτήσεων , εδήλωσε ότι θα προβεί σε επανεξέταση του θέματος , πλην όμως δεν μας ενημέρωσε περί της απορρίψεως με ομόφωνη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της αιτηθείσης από τον κ. Φωτιάδη αναπομπής.Προσωπικά είχα μάλιστα εκφράσει την πρόθεσή μου να υποβάλλω σχετικό αίτημα στον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπότσιο , ο οποίος με ενημέρωσε ότι ήδη είχε κριθεί το ζήτημα με την πιο πάνω ομόφωνη απόφαση του ΝΣΚ , την οποία και είχε αποδεχθεί δια της σχετικής αποφάσεώς του ο κ. Δούκας.Κατά συνέπεια οποιαδήποτε περί του αντιθέτου προσπάθειά μου , η σχετικό αίτημα δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει.Όπως δε έχω ήδη καταθέσει και ενώπιον της πρώτης Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ουδέποτε επιχείρησα να αποκλείσω οιονδήποτε της συσκέψεως με τον κ. Ρουσόπουλο, η οποία είχε προγραμματιστεί μετά την άνω μετάβαση μας στο ΝΣΚ.Ας σημειωθεί δε ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν διαβεβαίωσαν , μηδέ του Μητροπολίτη Ξάνθης εξαιρουμένου, ότι είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και ουδέν αναφέρθηκε σχετικά με τις μετέπειτα εξελίξεις.Οι προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ φορείς δεν παρέστησαν διότι μετά την αποχώρηση μας από το ΝΣΚ , πληροφορηθήκαμε ότι η προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Ρουσόπουλο ακυρώθηκε , λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του τελευταίου.Κατόπιν τούτου οι κ Ξυνίδης και Τσολακίδης απεχώρησαν.Με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής δεδομένου ότι μεσολαβούσε αρκετή ώρα μέχρι την μετάβασή τους στο αεροδρόμιο, αποφασίσαμε να μεταβούμε στην Βουλή όπου θα συζητούσαμε και άλλα θέματα τα οποία απασχολούσαν τον Νομό μας .Στο μεσοδιάστημα ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά για την δυνατότητα του κ. Ρουσόπουλου να πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί μας , στα Γραφεία του Υπουργείου Τύπου , στην οδό Ζαλοκώστα και ως εκ τούτου αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε άμεσα και να ενημερώσουμε σχετικά τους κ.κ Ξινίδη και Τσολακίδη.Τον Υπουργό κ. Τσιτουρίδη επανειλημμένως είχα ενημερώσει για την έκταση που είχε λάβει το όλο ζήτημα στην περιοχή της Θράκης ,όπως ο ίδιος κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της βουλής αντιλαμβανόμενος όμως συγχρόνως μια τρόπον τινά αποστασιοποιημένη θέση του ιδίου και ως εκ τούτου δεν θεώρησα αναγκαία την γνωστοποίηση σε αυτόν των κινήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής.Εξάλλου ο ίδιος ο κ. Τσιτουρίδης έχει καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ουδέποτε με ενημέρωσε για τις επαφές του με τους εκπροσώπους της Ιεράς Μονής , αλλά και για την επιστολή την οποία του απέστειλαν και την οποία ο ίδιος διαβίβασε στον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου , χωρίς ποτέ να διαβιβαστεί στο Γραφείο μου.Ακολούθως την 26/4/2005 στον Μητροπολιτικό Ναό Ξάνθης γνωστοποίησα την απόφαση του Υπουργού κ. Μπασιάκου(3822/25-1-2005), ήτοι υπογραφείσα τρείς μήνες ενωρίτερα, με την οποία και ανατέθηκε στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου η διαδικασία Ανταλλαγής των κείμενων στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης ακινήτων , με άλλα ακίνητα εκτός των άνω Νομών , αρμοδιότητας και αυτά του ΥΠΑΑ&Τ, εκτός αν αποφάσιζε το ΔΣ της ΚΕΔ την ανταλλαγή με ακίνητα άλλων φορέων .Όπως αβίαστα προκύπτει από όλο το αποδεικτικό υλικό ουδεμία προφορική ή έγγραφη εντολή έδωσα προς την κ. Μαντέλη, παρά τους περί του αντιθέτου αναληθείς ισχυρισμούς της τελευταίας, για την αναζήτηση εκτάσεων προς ανταλλαγή με αυτές που δια του άνω τρόπο κατοχύρωσε η Μονή.Η κ. Μαντέλη ενήργησε αυτοβούλως και πιθανόν σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Μονής , τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση των αποφάσεων για τις ανταλλαγές, ενώ ως προς τα αναφερόμενα στο πόρισμα του ΠΑΣΟΚ , έγγραφα του έτους 2005 υπογεγραμμένα από την άνω Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης , επισημαίνεται ότι στην τελευταία είχε ήδη κοινοποιηθεί η υπ’ αριθμόν 3822/25-1-2005 σχετική Υπουργική Απόφαση του κ. Μπασιάκου και μετά ταύτα ενεργούσε αυτοβούλως χωρίς ουδέποτε να έχει δοθεί από εμένα κάποια σχετική έγγραφη ή προφορική εντολή .Μάλιστα ενδεικτικά των ανωτέρω, είναι τα έγγραφα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στις καταθέσεις της κ. Μαντέλη , τα οποία και προσκομίζω με το παρόν.Ακολούθως την 8/3/2006 από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου και όχι από το Γραφείο Τύπου του Υφυπουργού ( όπως συνέβαινε όταν επρόκειτο για ανακοινώσεις οι οποίες αφορούσαν την δραστηριότητά μου ως Υφυπουργού), εξεδόθη Δελτίο Τύπου με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των ακτημόνων αγροτών της Ξάνθης , οι οποίοι παρά την σχετική ενημέρωσή τους από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής , αλλά και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης , εντούτοις επιζητούσαν και μάλιστα πιεστικά την επίσημη ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Το συγκεκριμένο μάλιστα Δελτίο Τύπου έχει ήδη κατατεθεί από τον κ. Μπασιάκο στην πρώτη Εξεταστική Επιτροπή και αποτελεί ακόμα μία απόδειξη περί του ότι υπήρχε ενημέρωση για τα πεπραγμένα της υπόθεσης.Άξιον απορίας βεβαίως είναι και το γεγονός ότι αν και ακολούθησε σωρεία δημοσιευμάτων εντούτοις ουδεμία αντίδραση σημειώθηκε επί ένα χρόνο από τους επίσημους φορείς.Όπως έχω ήδη προαναφέρει κανένα υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο αφορά στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν φέρει την υπογραφή μου.Συγκεκριμένα κανένα ερώτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν έχει υπογραφεί από εμένα , ενώ καμία επίσης σχετική με το ερευνώμενο θέμα ,Γνωμοδότηση δεν αποδέχθηκα .Επιπλέον ουδέποτε παρότρυνα , ή έπεισα , ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προκάλεσα σε άλλον την απόφαση να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια σχέση έχουσα με την υπό κρίση υπόθεση.

Συμφώνησα αποκλειστικά και μόνο με την υπ’ αριθμόν 16651/26-7-2006 ΚΥΑ , του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προϋπαρχούσης της σχετικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά τα προαναφερθέντα, πλην όμως με την συναίνεσή μου αυτή ουδέν έννομο αποτέλεσμα μπορούσε να παραχθεί , ούτε εδόθη έτσι αυξημένη τυπική ισχύ στην απόφαση.Μοναδικός σκοπός μου ήταν η επιθυμία μου να συμπράξω στην διαπίστωση της εύρεσης οριστικής λύσης στο ζήτημα της απόδοσης της Λίμνης της Βιστωνίδας στο Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να ακολουθήσει η παραχώρηση της χρήσης της στους αλιείς , οι οποίοι δεν θα αντιμετώπιζαν πλέον το ζήτημα της καταβολής μισθώματος στην Μονή.Ενδεχομένως η μόνη μομφή την οποία μπορεί κάποιος να μου αποδώσει είναι αυτή που άπτεται του αμείωτου ενδιαφέροντός μου και της ιδιαίτερης ευαισθησίας μου για τα προβλήματα της περιοχής , τα οποία ποτέ δεν έπαψαν να με απασχολούν και να αγωνιώ για την επίλυσή τους, χωρίς αυτό βεβαίως σε καμία περίπτωση να μπορεί να εκληφθεί ως σύγχρονη παράλειψη εκ μέρους μου του θεμελιώδους καθήκοντός μου για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου .Ως προς δε το ζήτημα του αγροκτήματος «Προσφορίου» στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, αδιαμφισβήτητο παραμένει το γεγονός ότι , ουδεμία δική μου, έστω και καθ’ υπόνοια, ανάμιξη προκύπτει.Ουδείς εκ των εξετασθέντων μαρτύρων κατέθεσε κάτι διαφορετικό , αλλά εκτός τούτου όπως εναργέστατα και εξ’ εγγράφων προκύπτει, την υπ’ αριθμόν 161/2008 σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , έκανε αποδεκτή ο τότε Υφυπουργός κ. Κιλτίδης , γεγονός το οποίο αγνοούσα και για το οποίο ενημερώθηκα πολλούς μήνες αργότερα , ενώ σε σχέση με το θέμα αυτό τις θέσεις μου έχω εκφράσει και με την από 7/6/2010 σχετική επιστολή μου προς τον κ. Πρόεδρο της δεύτερης Εξεταστικής Επιτροπής , την οποίο και σας προσκομίζω με το παρόν, μετά την ενώπιον της Επιτροπής αυτής κατάθεση του κ. Κιλτίδη και προς αποκατάσταση των ανακριβειών οι οποίες διατυπώθηκαν σε σχέση με εμένα, αφού η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δρομολογήθηκε εν αγνοία μου, χωρίς την δική μου αναγκαία έγκριση και με πρωτοβουλία του κ. Κιλτίδη ο οποίος είχε και τον αποκλειστικό χειρισμό του ζητήματος.Απορίας άξιον δε παραμένει το γεγονός ότι παρά ταύτα, απεφασίσθη η δική μου παραπομπή ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής , προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη μου, όταν για το ζήτημα αυτό ο κ. Κιλτίδης με απόφασή της Βουλής των Ελλήνων δεν παραπέμφθηκε στην προανακριτική επιτροπή.Είναι προφανές ότι πρόκειται για ενέργεια η οποία δεν βρίσκει έρεισμα πρωτίστως στην λογική και δημιουργεί εύλογα πολλά ερωτηματικά για την σκοπιμότητά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η αξιολόγηση της ερευνώμενης υπόθεσης υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων - Συμπεράσματα.

1.Οπως πλήρως αποδεικνύεται , από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού την διαδικασία των ανταλλαγών ανέλαβαν τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ( ΚΕΔ) και το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ).Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής από κανένα αρμόδιο όργανο (ΚΕΔ και ΣΟΕ) δεν κατατέθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση από πολιτικά πρόσωπα στο έργο τους. Η απάντηση όλων στο σχετικό ερώτημα το οποίο κατ’ επανάληψη τους ετέθη , ήταν αρνητική.Κανένας μάρτυρας δεν κατέθεσε ότι έστω και μία φορά δέχθηκε παρέμβαση, υπόδειξη, παραίνεση ή πίεση από οποιονδήποτε.Αξίζει δε στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι προφανώς και δεν αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία οι απολογίες κατηγορουμένων στην υπόθεση, με προεξάρχουσα την κ. Μαντέλη, οι οποίοι για προφανείς λόγους μεταβάλλουν τις προηγούμενες μαρτυρικές τους καταθέσεις, εν όψει και της πρόσφατης ψήφισης του Νόμου 3849/2010, η οποία αξίζει να επισημανθεί ότι έλαβε χώρα μία μόλις ημέρα πρίν την απολογία της κ. Μαντέλη ενώπιον της Ειδικής Εφέτου Ανακρίτριας και αφού είχε αυτή αιτηθεί ήδη δύο φορές την παράταση της σχετικής προθεσμίας , κατά τρόπον ώστε να υπαχθεί τελικά στις ευεργετικές διατάξεις του άνω Νόμου, με τον οποίο προβλέπονται μεταξύ άλλων και μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων πολιτικών τους προϊσταμένων έστω και εάν αυτές έχουν παραγραφεί. Εναντίον της ανωτέρω κατηγορουμένης έχω ήδη ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 15/6/2010 αγωγή μου με την οποία και αιτούμαι την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία υπέστην από τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς της εναντίον μου.Αντίγραφο δε της εν λόγω αγωγής μου σας προσκομίζω με το παρόν.2. Σε ότι με αφορά προσωπικά εναργώς προέκυψε επίσης ότι εξαρχής αντιτάχθηκα σθεναρά στις διεκδικήσεις της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου συντασσόμενος με τις διαμαρτυρίες και τα αιτήματα των φορέων της Ξάνθης και ασκώντας από κοινού πιέσεις μαζί τους για την επίλυση του προβλήματος της περιοχής.

3. Ακολούθως πλήρως και εξ’ εγγράφων επίσης απεδείχθη ότι σε κάθε περίπτωση, ουδεμία απολύτως ανάμιξη δική μου , στο ζήτημα της Ουρανούπολης.Η σχετική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (161/2008) έγινε αποδεκτή , όπως προαναφέρεται, από τον κ. Κιλτίδη, γεγονός το οποίο κατά τον χρόνο εκείνο αγνοούσα.4.Ουδέποτε επίσης εγγράφως ή προφορικώς χορήγησα εντολή , ή άλλως πως προέτρεψα την κ. Μαντέλη , η οποία και σε αυτό το ζήτημα ενήργησε με δική της πρωτοβουλία, για την αναζήτηση οποιονδήποτε εκτάσεων με σκοπό την ανταλλαγή τους με τις εκτάσεις οι οποίες κατά τα ανωτέρω κατοχυρώθηκαν από την Ι. Μονή.

5.Κατόπιν όλων των ανωτέρω είναι παντελώς αβάσιμο και αναπόδεικτο το να ισχυρίζεται κανείς ότι οι ενέργειες στις οποίες κατά τα προαναφερθέντα προέβην , εμπίπτουν στο πραγματικό των ερευνώμενων ποινικών διατάξεων και δύνανται ως εκ τούτου να θεμελιώσουν έστω και καθ’ υπόνοια οιαδήποτε ποινική ευθύνη μου για την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.Είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετούνται στο πρόσωπό μου η αντικειμενική , αλλά και η υποκειμενική υπόσταση των διερευνώμενων ποινικών αδικημάτων , καθόσον κανένα επιβαρυντικό στοιχείο δεν προέκυψε εις βάρος μου και από κανένα επίσης στοιχείο δεν προέκυψε γνώση ή ακόμη και υπόδειξη δική μου για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων. Ουδείς μάρτυρας κατέθεσε ότι έστω και μία φορά δέχθηκε παρέμβαση, υπόδειξη, παραίνεση ή πίεση από μέρους μου, κατά τρόπον ώστε γίνεται ευχερώς αντιληπτό ότι οιαδήποτε προσπάθεια αξιολόγησης δήθεν στοιχειοθέτησης στο πρόσωπό μου αξιόποινων πράξεων , συνιστά άνευ άλλου τινός σκόπιμη , μεθοδευμένη και προσχηματική ενέργεια , εντασσόμενη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δρομολογηθείσης πολιτικής δίωξης , αφού πλήρως αποδεικνύεται ότι μοναδικός σκοπός μου , προς τον οποίο και κατέτειναν οι επί μακρόν αγώνες τους οποίους έδωσα , ήταν η αποδυνάμωση κάθε προσπάθειας διεκδίκησης εκ μέρους της Μονής των εκτάσεων στην περιοχή της Ξάνθης και της Κομοτηνής.6.Αξιοσημείωτο επίσης καθίσταται και το γεγονός ότι έως και σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί η επέλευση ζημίας στο Δημόσιο, ενώ προς τούτο αναγκαστήκατε να ζητήσετε την διενέργεια και νέας πραγματογνωμοσύνης γεγονός το οποίο επίσης καταδεικνύει το ανύπαρκτο οιουδήποτε νομικού ερείσματος για τις ερευνώμενες κατηγορίες και την σκοπιμότητα της εξαπολυθείσης εναντίον μου επίθεσης.Εξ’ άλλου πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι η Ιερά Μονή Βατοπεδίου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου , συνεπώς οι όποιες ανταλλαγές πραγματοποιήθηκαν από το Δημόσιο προς το Δημόσιο δεν στοιχειοθετούν αντικειμενικά βλάβη του Δημοσίου.Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα μέλη της Επιτροπής εμφανίζονται με πολλές και διαφορετικές επί του θέματος του ύψους της υποτιθέμενης ζημίας του Δημοσίου , απόψεις, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης , χωρίς να μπορούν να συγκλίνουν επί του θέματος αυτού οι απόψεις τους.Μεθοδευμένα και ήδη επί μακρόν επιχειρείται και δρομολογείται η διαμόρφωση στην κοινή γνώμη της πεποίθησης ότι ενέχομαι δήθεν στο χαρακτηριζόμενο για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και μόνο , ως σκάνδαλο της υπόθεσης της Ι. Μονής Βατοπεδίου και έχει εξαπολυθεί μία ανοίκεια επίθεση εις βάρος μου , η οποία στερείται οιασδήποτε νόμιμης βάσης .Εκείνο το οποίο όμως επίσης επιχειρείται και μάλιστα με απόλυτα μεθοδευμένο τρόπο να αποσοβηθεί και το οποίο αποτελεί πραγματικό σκάνδαλο, είναι το ότι οδηγούμαι ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με σκοπό την διενέργεια Προανακριτικής Εξέτασης παρά το γεγονός της μη επέλευσης περιουσιακής ζημίας εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ήδη έχει προκύψει από δύο έως σήμερα εκθέσεις του Αρμοδίου προς τούτο Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών , αλλά και δύο Γνωστών Διεθνών οίκων Εκτιμητών , οι οποίες και είχαν διενεργηθεί προ της λήψης της απόφασης για την διενέργεια της Προκαταρκτικής Εξέτασης και οι οποίες εν πολλοίς επιχειρήθηκε να παραμείνουν τουλάχιστον στην αφάνεια , γεγονός που δημιουργεί εύλογα πολλά και βάσιμα ερωτηματικά και δεν διέλαθε φυσικά της προσοχής των Μέσων Ενημέρωσης τα οποία και έχουν τις τελευταίες ημέρες απασχοληθεί με το ζήτημα.Τέτοιου είδους ενέργειες και μεθοδεύσεις είναι προφανές ότι πλήττουν πρωτίστως την έννομη τάξη και τους θεσμούς του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος και σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιον οτι δεν υπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον ενώ επιπλέον είναι προφανές ότι δεν συνάδουν και με το αναγκαίο πολιτικό ήθος το οποίο και πρέπει να καθοδηγεί τις πράξεις όλων μας.Θεωρώ επίσης άξιο επισήμανσης και το γεγονός ότι κατά παράβαση των όσων σχετικά ορίζονται εκ του Συντάγματος και των Νόμων σε σχέση με το απόρρητο των Ανακριτικών πράξεων , εντούτοις παρατηρείται το φαινόμενο μέλη της Επιτροπής να διατυπώνουν στα Μέσα Ενημέρωσης απόψεις περί στοιχείων και συγκεκριμένων ποσών τα οποία όμως δεν επιβεβαιώνονται από τα πρακτικά .Παρά ταύτα εξακολουθώ να έχω εδραία την πεποίθηση ότι θα αποδειχθεί πλήρως η συνεπής προς τις αρχές της εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος , αλλά και τις επιταγές του Συντάγματος και των Νόμων , πορεία μου .

7. Τέλος και πλέον των ανωτέρω θα ήθελα επίσης να επισημάνω , καθόσον αποτελεί αδιαμφισβήτητη δικαίωση για εμένα , το γεγονός της νίκης την οποία κατήγαγα στις Βουλευτικές εκλογές του μηνός Σεπτεμβρίου 2009 στο Νομό Ξάνθης , ενδεικτική της απόλυτης εμπιστοσύνης με την οποία με τίμησαν και εξακολουθούν να με τιμούν οι πολίτες της περιοχής , μεταξύ άλλων και για το γεγονός ότι επί Κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας δόθηκε λύση σε ένα από τα σημαντικότερα και χρονίζοντα προβλήματα του τόπου μας , ήτοι η απώλεια του δικαιώματος της κυριότητας των ακτημόνων της περιοχής επί των άνω αγροτεμαχίων , αλλά και ο αποκλεισμός του δικαιώματος αλίευσης στην Λίμνη Βιστωνίδα άνευ της καταβολής μισθώματος προς την Μονή, από τους αλιείς της Λίμνης.Προσάγω και επικαλούμαι:1.Υποφάκελο σχετικών με το ζήτημα της Ουρανούπολης εγγράφων .2.Υποφάκελο σχετικών εγγράφων τα οποία αφορούν στις καταθέσεις της κ. Μαντέλη , στα αποσταλλέντα από την ίδια έγγραφα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και σε σχέση με την υπό έρευνα υπόθεση , καθώς και την από 15/6/2010 αγωγή μου εναντίον της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Κατόπιν όλων αυτών είναι προφανές ότι δεν συντρέχουν τα αναγκαία εκ του Νόμου στοιχεία ώστε να καθίσταται αιτιολογημένη και βάσιμη τυχόν πρόταση κατηγορίας εις βάρος μου.

Αθήνα 30/9/2010

Αλέξανδρος Ε. Κοντός

Βουλευτής Ξάνθης