Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο ΤοπείρουΔΕΙΤΕ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δή,ου Τοπείρου θα πραγματοποιηθεί την 18/01/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Νεκροταφείων Δ.Δ. Ευλάλου»

2. Έκκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των έργων:

- Επισκευή Στέγης Πνευματικού Κέντρου Ερασμίου

- Ασφαλτόστρωση Δρόμων Παραλίας Μαγγάνων

- Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδοποιίας Οικισμού Ορφανού

- Συντήρηση Περιφερειακής Τάφρου Κεντητής – Ηλιόπετρας

- Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς Ηλιόπετρας - Κεντητής

3. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων και Προμηθειών

4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Τοπείρου και ΣΔΑΝΞ για την υλοποίηση έργων τεχνικής υπηρεσίας

5. Απόφαση για τη μεταφορά του προσωπικού της Δ.Ε.Τ.Α. Τοπείρου στο Δήμο και σε Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων

6. Αποδοχή απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Α. Τοπείρου για μεταβίβαση των δικαιωμάτων ονόματος και φιλοξενίας (domain name – hosting) της ιστοσελίδας www.topeiros.gr στο Δήμο Τοπείρου

7. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων οικ. έτους 2010

8. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π. «Παιδικοί Σταθμοί Δ. Τοπείρου» για προσλήψεις προσωπικού με Σ.Ο.Χ. – δίμηνες

9. Αποδοχή δωρεάς ποσοστού μετοχών της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. που αναλογεί στον Δ. Τοπείρου από την ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης.

.