Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο ΔιδυμοτείχουΜΕ 18 ΘΕΜΑΤΑ
ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

                   ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011 στις 8 το βράδυ, συνεδριάζει του Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου, με 18 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Τα θέματα είναι τα εξής:


1. Ενημέρωση για τη διαχείριση των απορριμμάτων από την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ

2. Ενημέρωση για τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Διοικήσεων Νοσοκομείων Διδυμοτείχου – Αλεξανδρούπολης από το Υπουργείο Υγείας

3. Μερική τροποποίηση προϋπολογισμού

4. Έγκριση β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2011

5. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για ένταξη του έργου «Επισκευή – συντήρηση 2ου, 3ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Διδυμοτείχου»

6. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για ένταξη του έργου «Επισκευή – συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου και Γυμνασίου Μεταξάδων Δήμου Διδυμοτείχου»

7. Μεταφορά προγράμματος Ιατροκοινωνικού Κέντρου από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Διδυμοτείχου Α.Ε. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου»

8. Λύση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση ΚΑΠΗ Σοφικού

9. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010

10. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010

11. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010

12. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΑΠΗ Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010

13. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Φιλαρμονική Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010

14. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010

15. Έγκριση της αριθμ. 3/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου» (Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011)

16. Έγκριση της αριθμ. 4/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου» (Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που πρόκειται να προσληφθεί)

17. Έγκριση της αριθμ. 5/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου» (Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου»

18. Επί αιτήσεων δημοτών
 
.