Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε Ειδική Συνεδρίαση για δύο όλα κι όλα θέματα συζήτησης

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε Ειδική Συνεδρίαση ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρου 163, οι οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , με θέματα συζήτησης.


1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Διδυμοτείχου 2010. Βαργιαμίδου

2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Μεταξάδων 2010. Παπαντωνούδη


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

.