Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Συναντήσεις μειονοτικών με τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εκδόθηκε και ανακοίνωση από την "Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης"
           ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ

"Την 21 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης, συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου László Tőkés. Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Τ.Δ.Θ Χαλήτ Χαμπίπογλου και ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Ο.Τ.Δ.Θ Ενγκίν Σόϊγιλμαζ μετέφεραν στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα βασικότερα προβλήματα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον László Tőkés, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην συνεδρίαση της Ομάδας Inter Παραδοσιακών Μειονοτήτων, Εθνικών Ομάδων και Γλωσσών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου η Ε.Ο.Τ.Δ.Θ είχε προβάλλει τα προβλήματα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης ως προς τη μη αναγνώριση της τουρκικής ταυτότητάς της και ως προς το πεδίο της εκπαιδευτικής και θρησκευτικής αυτονομίας.


Στη συνάντησή του με τον Tőkés, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Τ.Δ.Θ Χαλήτ Χαμπίπογλου μετέφερε πως η “τουρκική” ταυτότητα της Μειονότητας δεν αναγνωρίζεται από την Ελλάδα και πως η πολιτεία αντί του όρου “Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης” χρησιμοποιεί την ορολογία “η Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη”. O Πρόεδρος Χαμπίπογλου ανέφερε επίσης, ότι οι ανήκοντες στην μη αναγνωρισμένη συλλογικά ως “Τουρκική”, Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης σύλλογοι, που περιείχαν στην επωνυμία τους τον όρο “Τούρκος-Τουρκικός” έχουν απαγορευτεί, ενώ η ίδρυση νεότερων δεν επιτρέπεται. Ο Χαμπίπογλου δήλωσε πως αν και υπάρχουν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ελλάδας σχετικά με αυτό το θέμα, το πρόβλημα παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα.

Ο Πρόεδρος Χαμπίπογλου εξήγησε επίσης, πως την περίοδο 1955-1998, 60.000 Τούρκοι της Δυτικής Θράκης “μη έχοντες Ελληνική εθνική καταγωγή” υπέστησαν αφαίρεση της Ελληνικής τους ιθαγένειας δυνάμει του καταργηθέν άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.. Ο Χαμπίπογλου ανέφερε πως η Ελλάδα αποφεύγει τη λήψη οριστικών αποφάσεων σχετικά είτε με τους ανιθαγενείς Δυτικοθρακιώτες Τούρκους αυτούς, είτε με αυτούς που είχαν απωλέσει την Ελληνική ιθαγένεια και αναγκάστηκαν να λάβουν την ιθαγένεια άλλης χώρας.


Στην συνάντησή του με τον László Tőkés, ο Πρόεδρος Χαμπίπογλου, αφού πρωτίστως ανέφερε ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης κατέχει αυτονομία στα εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ζητήματα, δήλωσε πως η αυτονομία αυτή ουσιαστικά έχει εξαλειφθεί με πρακτικές που ξεκίνησαν με τη Χούντα των Στρατιωτικών του 1967 και συνεχίστηκαν μετέπειτα. Ο Χαμπίπογλου είπε πως λόγω της μη εφαρμογής του καθεστώτος της αυτονομίας με τον στη Συνθήκη προβλεπόμενο τρόπο, έχουν προκύψει πληθώρα προβλημάτων στο θρησκευτικό και εκπαιδευτικό πεδίο. Ο Χαμπίπογλου ανέφερε ότι επειδή η μειονοτική εκπαίδευση απέχει πολύ από το να παρέχει σύγχρονους μεθόδους εκπαίδευσης,, οι οικογένειες που θέλουν να παρέχουν μια καλή εκπαίδευση στα παιδιά τους, αναγκάζονται να τα στείλουν σε δημόσια σχολεία αντί των μειονοτικών. Ως προς το θρησκευτικό πεδίο, ο Χαμπίπογλου είπε, πως η Ελλάδα, μην αναγνωρίζοντας τους μουφτήδες που έχει εκλέξει η Μειονότητα, έχει διορίσει άλλους στη θέση αυτή, και παρότι τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί για την επίλυση του προβλήματος, το ζήτημα παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα στα άνω, ο Χαμπίπογλου αναφέρθηκε ότι λόγω του εκλογικού μέτρου εκλογιμότητας του 3% που ισχύει και για τους ανεξάρτητους υποψηφίους, έχει κλειστεί και ο δρόμος της εκλογής ανεξάρτητων βουλευτών από την Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης στην Ελληνική Βουλή"

.