Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης!


Με 35 θέματα
ημερήσιας διάταξης


ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

Την ερχόμενη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα παρακάτω 35 θέματα ημερήσιας διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ανάκληση αναλήψεων υποχρεώσεων (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.44/11 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.1/12 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012»

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.2/12 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά «Έγκριση για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων (δίμηνων συμβάσεων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά τη διάρκεια των ΘΛΕ»

05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.37/11 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά «Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 του ΚΚΠΑ Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης για διαπραγμάτευση μέρους του διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2011-2012» (εισηγητής Μπένης Δημήτριος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

08ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακού επιδόματος (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

09ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινάκων διαφήμισης (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

10ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθμ.40 καταστήματος στη δημοτική αγορά και την εκ νέου μίσθωσή του (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

11ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθμ.9 καταστήματος στο κέντρο Χονδρεμπορίου και την εκ νέου μίσθωσή του (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

12ο ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την δημιουργία μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πλάτωνος 44 (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13ο ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την δημιουργία μιας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115 (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14ο ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την δημιουργία μιας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Περικλέους 7 (εισηγητής Παναγιώτης Ταρενίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

15ο ΘΕΜΑ: Έκφραση σύμφωνης ή μη γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Λεύκης Ν. Ξάνθης από το Υπουργείο Γεωργίας (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)

16ο ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός συνδρομών σε εφημερίδες του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

17ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και αντικατάστασή του (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

18ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου από μέλος των ΔΣ των ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και «Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» και ορισμός αντικαταστάτη (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

19ο ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)

20ο ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑ Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)

21ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή ή μη του ωραρίου εργασίας των σχολικών φυλάκων (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)

22ο ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών σε Επιτροπές του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

23ο ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης Πόλης Ξάνθης (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

24ο ΘΕΜΑ: Μεταφορά πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

25ο ΘΕΜΑ: Μεταφορά πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

26ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις σε οικισμούς του Δήμου» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

27ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών & φρεατίων οδοστρωμάτων» εργολαβία: «Συντήρηση ασφαλτοστρωσίας οδών» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

28ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου Ηλιουπόλεως και Εθελοντή Αιμοδότη» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

29ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις & Περιφράξεις δημοτικών χώρων» εργολαβία: «Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών σε κοινόχρηστους χώρους» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

30ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου – αντιμετώπιση υγρασιών του χαμάμ στο κτίριο του Μουζαφέρ Μπέη» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

31ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Οικοδομικές εργασίες σε δημοτικά κτίρια» εργολαβία: «Εργασίες αποκατάστασης γυμναστηρίων» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

32ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση & Διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

33ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις Αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Βελτιώσεις, Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους οικισμούς Μορσίνης & Χρύσας» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

34ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις Αποκαταστάσεις & & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις τμημάτων σε δρόμους του Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

35ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις Αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις, Βελτιώσεις δρόμων στην περιοχή του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ