Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Εκλογές στους μόνιμους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Ψήφισαν συνολικά 1.606 άτομα (γιατί ναι! τόσοι είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Υπερπεριφέρειας!!!)
                             ΠΟΙΑ ΤΑ
            ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ;


Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων (Υ.Σ.). Οι 1606 μόνιμοι υπάλληλοι ανέδειξαν πρώτη δύναμη την παράταξη «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ». Τα αποτελέσματα ήταν:


Στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Δ.Μ.Θ. – 48,01%

Δ.Α.Κ.Ε – 26,8%

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ - ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠ.Δ.Μ.Θ. – 11,6%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Δ.Μ.Θ. (ΠΑΜΕ) – 7,6%

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – 5,7%


Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Δ.Μ.Θ. – 44,8%

Δ.Α.Κ.Ε – 26,3%

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ - ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠ.Δ.Μ.Θ. – 14,8%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Δ.Μ.Θ. (ΠΑΜΕ) – 7,9%

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – 6,2%

 
Εκλέχτηκαν για το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) ο Νικήτας Φραγκισκάκης και για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.) ο Αντώνης Μπουγάς.