Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Ενημέρωση μέσω ίντερνετ για φορολογικές οφειλές

Στη διάθεση των φορολογουμένων τέθηκε μία νέα υπηρεσία αναζήτησης οφειλών στο διαδίκτυο, με την οποία πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να βλέπουν τις βεβαιωμένες σε ΔΟΥ οφειλές τους με υπόλοιπο
     ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ
Στη διάθεση των φορολογουμένων τέθηκε μία νέα υπηρεσία αναζήτησης οφειλών στο διαδίκτυο, με την οποία πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να βλέπουν τις βεβαιωμένες σε ΔΟΥ οφειλές τους με υπόλοιπο (δεν περιλαμβάνονται οφειλές Τελωνείων). Με τη νέα εφαρμογή ο φορολογούμενος ενημερώνεται άμεσα για τυχόν οφειλές του, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στη Δ.Ο.Υ..
Η εφαρμογή αναρτήθηκε την 31/5/2012 στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) και συγκεκριμένα στην επιλογή «Υπηρεσίες προς Πολίτες → Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου → Ειδοποιήσεις »καθώς και στην επιλογή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες → Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου → Ειδοποιήσεις».

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, με τη νέα αυτή εφαρμογή οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχουν λάβει από την Γ.Γ.Π.Σ., να βλέπουν μόνο τις ατομικές οφειλές τους (δηλαδή δεν περιλαμβάνονται οφειλές από εταιρείες στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν ή οφειλές λόγω συνυποχρέωσης), ενώ στα χρέη που εμφανίζονται συμπεριλαμβάνονται και αυτά που βρίσκονται σε αναστολή Είσπραξης/Εκτέλεσης καθώς και αυτά που έχουν υπαχθεί σε Ρύθμιση ή Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

Συγκεκριμένα στην εικόνα των οφειλών με υπόλοιπο εμφανίζονται (πλέον των τρεχουσών προσαυξήσεων, τελών εκπρόθεσμης υποβολής):
- Προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία.
- Συγκεντρωτικά στοιχεία ατομικών οφειλών από όλες τις Δ.Ο.Υ. της Επικράτειας.
- Αναλυτικά στοιχεία ατομικών οφειλών ανά Δ.Ο.Υ. και ανά είδος οφειλής.

Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα εκτύπωσής τους και σε περίπτωση που ένας φορολογούμενος δεν έχει ατομικά χρέη, εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν ατομικά χρέη με υπόλοιπο».

.