Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ερώτηση Ρεπούση για τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία

Αφού προκάλεσε σάλο με το περίφημο βιβλίο με την αναφορά στον "συνωστισμό" της Σμύρνης, ως βουλευτίνα πλέον έρχεται να ταράξει τα νερό και στην Θράκη ζητώντας άμεσα λύση για την εγγραφή των μαθητών

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Ερώτηση στην οποία θέτει το πρόβλημα που προέκυψε κατά τη φετινή χρονιά με την άρνηση εγγραφής των παιδιών της μειονότητας που δεν έχουν παρακολουθήσει το δημόσιο νηπιαγωγείο κατέθεσε την Παρασκευή η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση.

Όπως είναι γνωστό, παρότι από φέτος οι γονείς πείστηκαν και έγγραψαν τα παιδιά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, έχει απομείνει η εκκρεμότητα με τα παιδιά που φοιτούν στην πρώτη Δημοτικού, στον Εχίνο. Η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ ζητά να ρυθμιστεί το θέμα, όπως συνέβη τις προηγούμενες χρονιές και ερωτά επίσης και να προσληφθούν νηπιαγωγοί που να εξυπηρετούν με τη μητρική τους γλώσσα τη νηπιακή εκπαίδευση, ή αν θα δημιουργηθούν νηπιαγωγεία δίγλωσσου προγράμματος.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Όπως γνωρίζετε τα ζητήματα εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ρυθμίζονται από τη συνθήκη της Λωζάννης και, συγκεκριμένα, από τα άρθρα 40 και 41 τα οποία εξασφαλίζουν συνθήκες βασικής εκπαίδευσης – ιδιωτικής και δημόσιας – για τη μειονότητα προβλέποντας ταυτόχρονα τη διδασκαλία της θρησκείας και της μητρικής τους γλώσσας. Έτσι σήμερα, με βάση και το ελληνοτουρκικό μορφωτικό πρωτόκολλο του 1968, υπάρχουν στη Θράκη περί τα 170 μειονοτικά σχολεία στα οποία λειτουργούν δίγλωσσα προγράμματα, στην ελληνική και τουρκική γλώσσα.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει ένα σημαντικό πρόβλημα στον χώρο της μειονοτικής εκπαίδευσης το οποίο δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της. Ειδικότερα, από την στιγμή που τέθηκε σε ουσιαστική εφαρμογή το άρθρο 27 του Νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/01.8.2008), σύμφωνα με το οποίο η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου κατέστη ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο δημοτικό σχολείο, παρατηρείται το φαινόμενο ένας υπολογίσιμος αριθμός παιδιών της μειονότητας να παρεμποδίζεται να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α’ Δημοτικού διότι ο νόμος δεν επιτρέπει την εγγραφή του στα σχολεία. Τις προηγούμενες σχολικές χρονιές το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε με την έκδοση της εγκυκλίου (Φ.6/110/50654/Γ1/6-5-2009 Υ.Α) και την ρύθμιση του άρθρου 47 παρ. 2 του Νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010), φέτος όμως δεν έχει δοθεί ακόμη λύση στο πρόβλημα με ιδιαίτερα αρνητικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Επειδή η εγγραφή ενός παιδιού στο πρωτοβάθμιο σχολείο αποτελεί συνταγματική επιταγή αφού το άρθρο 16 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ρητά ότι η εννιάχρονη εκπαίδευση είναι υποχρεωτική,

επειδή η μη παρακολούθηση της προσχολικής αγωγής – μολονότι αναγνωρίζεται πλήρως η σημασία της από παιδαγωγική άποψη – δεν μπορεί να οδηγεί σε υιοθέτηση δυσανάλογων διοικητικών πρακτικών και στην καταστρατήγηση της συνταγματικής διάταξης περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και

επειδή η Πολιτεία δεν πρέπει να ασκεί τιμωρητική πολιτική απέναντι στα παιδιά της μειονότητας παρά την ενδεχόμενη, σε κάποιες περιπτώσεις, ευθύνη των γονιών τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εγγραφής των μαθητών της μειονότητας στην Α’ τάξη του Δημοτικού κατά τη φετινή σχολική χρονιά; Προγραμματίζεται η έκδοση συγκεκριμένης εγκυκλίου ή η προώθηση άλλης νομοθετικής ρύθμισης που να δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα;
Με στόχο την ευκολότερη ένταξη και προσαρμογή των παιδιών της μειονότητας στο Δημοτικό Σχολείο, εξετάζεται η προοπτική στελέχωσης των υφιστάμενων δημόσιων νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς που να κατέχουν τη μητρική γλώσσα των παιδιών της μειονότητας ή και της ίδρυσης μειονοτικών νηπιαγωγείων με δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;