Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιάσμου

Ποιοι καταλαμβάνουν
τις τέσσερις θέσεις και
ποιες αρμοδιότητες θα έχουν;
          ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Τους Αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν, όρισε με σχετική απόφασή του ο Δήμαρχος Ιάσμου κ. Καδή Ισμέτ.


Ο κ. Γιαλούτς Νιαζή αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων, με αρμοδιότητες:
  • Θέματα Κοινωνικής υπηρεσίας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
  • Θέματα Παιδείας , Νεολαίας και Πολιτισμού.

Ο κ. Μεχμέτ Μεχμέτ, αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου, με αρμοδιότητες:

  • Εποπτείας Διοικητικού και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο κ. Μουμίν Τουργάι, αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σώστη, με αρμοδιότητες:

  • Σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
  • Τεχνικών Υπηρεσιών ,Χωροταξίας και Πολεοδομικών εφαρμογών.
  • Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Ο κ. Δελή Ιλμπάη, αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες:

  • Σχεδιασμού ,εφαρμογής και εποπτείας Γεωργικών- κτηνοτροφικών θεμάτων.
  • Θεμάτων Αγροτικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 
  • Προγραμματισμού και Ανάπτυξης , Επικοινωνιών, Τεχνολογιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 Η θητεία των Αντιδημάρχων θα διαρκέσει έως τις 30.06.2013.

Ας σημειωθεί τέλος ότι Αναπληρωτής Δημάρχου ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Μεχμέτ Μεχμετ.

.