Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Στη βουλή η κατάργηση επιδότησης πρώτης κατοικίας σε παραμεθόριες περιοχές

Για το θέμα ήδη έχει καταθέσει ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής ΝΔ Σερρών Θ. Λεονταρίδης ενώ το ενδιαφέρον τους ήδη έχουν εκδηλώσει Κοντός και Δερμεντζόπουλος

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΤΟΥ Θ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Προς τους Υπουργούς :

1) Οικονομικών

2) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα : « Κατάργηση της επιδότησης κατοικίας σε προβληματικές περιοχές »


Με το νέο σχέδιο νόμου « Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική εξυγίανση » που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες , ξεριζώνονται θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών που κατοχυρώθηκαν με κοινωνικούς αγώνες και θεσπίσθηκαν με νόμους από την πολιτεία .

Συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παρ. 2 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι καταργείται σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών , ν.π.δ.δ και ο.τ.α πρώτου και δεύτερου βαθμού , καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής , το καταβαλλόμενο υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις 40 % της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης , όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή , κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης .

Μάλιστα δε παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότηση αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.

Επειδή οι πολίτες νιώθουν προδομένοι από την πολιτεία η οποία τους εξαπατά ωθώντας τους μέσα σε αυτήν την περίοδο κρίσης που διανύουμε να ανεγείρουν σπίτια σε προβληματικές περιοχές υποσχόμενη βοήθεια και στη συνέχεια να τους εγκαταλείπει.

Επειδή και ο Ν.Σερρών χαρακτηρίστηκε προβληματική περιοχή μετά από αγώνες γιατί το δικαιούνταν, λόγω της φθίνουσας πορείας του (προτελευταίος στην κατάταξη της χώρας με βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ , μεγάλο ποσοστό ανεργίας κ.λ.π ), πολλοί υπάλληλοι έκαναν μετάταξη στον Νομό για να τύχουν των ευνοϊκών κινήτρων που έδινε η πολιτεία .


Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

1) Εάν η Κυβέρνηση καταργήσει την εν λόγω διάταξη η οποία έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και η οποία ανατρέπει το ισχύον νομικό καθεστώς της επιδότησης κατοικίας στις προβληματικές περιοχές ;

2) Γιατί αιφνίδια και με βίαιο τρόπο η Κυβέρνηση ανατρέπει τον προγραμματισμό χιλιάδων συμπολιτών μας που ήρθαν να υπηρετήσουν σε προβληματικές περιοχές που θεσπίστηκαν με νόμο, όπως ο Ν. Σερρών , γνωρίζοντας ότι η πολιτεία θα τους αποδώσει τα κίνητρα που δικαιούνται και τώρα τους αδειάζει ;

.