Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Σημαντική ανακοίνωση της ΔΟΥ Ξάνθης για τους φορολογούμενους οφειλέτες

Ποιες δυνατότητες εξόφλησης σε δόσεις παρέχονται από την εφορία στους Ξανθιώτες;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑνακοινώνεται ότι οι φορολογούμενοι ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ αρμοδιότητος της Υπηρεσίας μας:
Μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο (ληξιπρόθεσμες ή μη) που έχουν βεβαιωθεί έως 30-9-2010 με την καταβολή ΜΟΝΟ μιας (1) δόσης (κατά την υπογραφή της ρύθμισης) με δυνατότητα εξόφλησης ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΔΟΣΕΙΣ ανάλογα με το ύψος της οφειλής τους.
Ότι με την γενόμενη ρύθμιση και ανάλογα με τον τρόπο καταβολής έχουν απαλλαγή από τις προσαυξήσεις σε ποσοστό από 50% έως 90%.
Ότι αν για οποιονδήποτε λόγο απολέσουν την ρύθμιση μπορούν να επανενταχθούν σ’ αυτήν για το εναπομείναν ποσό της οφειλής τους.
Ότι εφόσον είναι συνεπείς με την ρύθμιση θα τους χορηγείται από την Υπηρεσία μας κανονικά Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Νόμου 1882/1990.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Α΄ ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ/Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

.