Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Απάντηση της "Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτ. Θράκης" σε έκθεση του ΟΗΕ

Σε απάντηση προς την έκθεση Ελλάδος του Universal Periodic Review του ΟΗΕ, ετοίμασε μια παράλληλη έκθεση την οποία υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές

    ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ;


Όπως ανακοινώθηκε, σε απάντηση προς την έκθεση Ελλάδος του Universal Periodic Review του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκε από τον  Όμιλο Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ΕΟΤΔΘ) ετοίμασε μια παράλληλη έκθεση την οποία υπέβαλε στις αρμόδιες Αρχές.


Η ανακοίνωση  από την  ΕΟΤΔΘ έχει ως ακολούθως:

Στις 9 Μαΐου, ο Όμιλος Εργασίας συζήτησε την Έκθεση του Παρατηρητηρίου αναφορικά με την Ελλάδα. Η Ελλάδα απάντησε σχετικά με τα προβλήματα των χωρών μελών του Ομίλου. Ο Όμιλος Εργασίας δημοσίευσε την έκθεση του Παρατηρητηρίου σχετικά με την Ελλάδα ύστερα από τρεις μήνες. Στην συνέχεια η ΕΟΤΔΘ, σε απάντηση προς τα θέματα σχετικά με την τουρκική μειονότητα δυτικής Θράκης που περιλαμβάνονταν στην έκθεση του Ομίλου Εργασίας, υπέβαλε μία παράλληλη έκθεση με την οποία διατύπωνε την άποψη της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης. Επειδή ο Όμιλος Εργασίας στο θέμα των προβλημάτων της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης στηρίζονταν μόνο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που υπέβαλλε η υπό έρευνα χώρα, η ΕΟΤΔΘ διατύπωσε με μια παράλληλη έκθεση τις παρατηρήσεις της σχετικά με τα όσα εκφράζονταν, διαλευκαίνοντας έτσι τις ελλείψεις ή τις μεροληψίες που περιελάμβαναν τα θέματα.


Ο Νόμος περί Βακουφίων
Η ΕΟΤΔΘ, η οποία διατύπωσε καθαρά τις  επικρίσεις της σχετικά με την υπάρχουσα διαδικασία στον νόμο, την διοίκηση και την διαχείριση των βακουφίων, διευκρίνισε ότι ο νόμος που ετοιμάζεται χωρίς να παίρνεται η άποψη της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης απέχει πολύ από την δυνατότητα να λύσει τα προβλήματα. Η ΕΟΤΔΘ ζήτησε να αλλάξει ο σχετικός νόμος έτσι ώστε να μπορεί η μειονότητα να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα βακουφικά κτήματα  που της ανήκουν. 


Το πρόβλημα σχετικά με το Άρθρο 19

Η ΕΟΤΔΘ, επί πλέον, στην παράλληλη έκθεσή της στην οποία μετέφερε λεπτομερώς τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τους ανιθαγενείς ύστερα από την εφαρμογή του παλαιού  Άρθρου 19 του Νόμου Περί Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως και του  σχετικού  άρθρου με εκείνους που πέρασαν στην ιθαγένεια μιας άλλης χώρας, διατύπωσε και τα σχετικά με το θέμα σχόλια του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου Ευρώπης Thomas Hammarberg και του ECRI. Παράλληλα, στο ζήτημα απόκτησης εκ νέου της Ιθαγένειας, η ΕΟΤΔΘ, ξεκινώντας από την επερώτηση στην βουλή του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Τσετήν Μαντατζή στις 19 Ιανουαρίου 2011, ζήτησε χωρίς καθυστέρηση την σύγκληση της Επιτροπής Ιθαγένειας.


Το πρόβλημα ελευθερίας ίδρυσης συλλόγων και της εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΑΔ.

Στην έκθεσή της η ΕΟΤΔΘ - στην οποία αναφέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ σχετικά με την ελευθερία ίδρυσης συλλόγων και συγκεκριμένα των συλλόγων "Τουρκική Ένωση Ξάνθης", "Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρκάλων Γυναικών Νομού Ροδόπης" και "Σύλλογος Μειονότητας Νέων Έβρου"- σε απάντηση συγκεκριμένα στον ισχυρισμό του Ομίλου Εργασίας ότι δημιουργήθηκε ένας παραγωγικός διάλογος σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ,  δήλωσε ότι δεν μπορεί προς το παρόν να γίνει λόγος για καμιά λύση στην πράξη.


Οι Τούρκοι της Ρόδου και της Κω
Η ΕΟΤΔΘ διευκρίνισε ότι, το γεγονός, την περίοδο που υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης η Ρόδος και η Κως δεν ανήκαν στην Ελλάδα, δεν μπορεί να το επικαλεστεί ως επιχείρημα ότι δεν μπορούν οι Τούρκοι που ζουν σε αυτά τα νησιά να επωφεληθούν από τα μειονοτικά δικαιώματα. Η ΕΟΤΔΘ, επίσης, έφερε σε επικαιρότητα τα προβλήματα σχετικά με τον Μουφτή και τον αριθμό των Τεμενών που απασχολούν τους Τούρκους που ζουν σε αυτά τα νησιά. Παράλληλα, η ΕΟΤΔΘ επέστησε την  προσοχή σχετικά  με το εκπαιδευτικό πρόβλημα που υπάρχει εκεί και αφορά την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Ζήτησε από την  Ελλάδα να συνεργαστεί σε αυτό το θέμα με τους Τούρκους που ζουν στα νησιά αυτά.


Ο πρόεδρος της ΕΟΤΔΘ, Χαλίτ Χαμπίπογλου, σχετικά με κάθε θέμα που περιλαμβάνεται κατά τρόπο ελλιπή ή λανθασμένο, στην έκθεση Ομίλου Εργασίας, διατύπωσε ανοιχτά την άποψή του, στοχεύοντας έτσι να καταστήσει την  τουρκική μειονότητα δυτικής Θράκης συνομιλητή σε κάθε θέμα σχετικό με αυτή. Για τον λόγο αυτό ετοίμασε παράλληλη έκθεση και την υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές. Η ΕΟΤΔΘ θα παρακολουθεί από δω και πέρα τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να μάχεται για να ακούγεται συνεχώς η φωνή της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης».

.