Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ερώτηση Μαντατζή για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων

Κατατέθηκε από τον μειονοτικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ξάνθης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αριθ. Πρωτ. 22516/9.9.2011

ΘΕΜΑ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κύριε Υπουργέ,

Η κτηνοτροφία αποτελούσε και αποτελεί μια από τις βασικές δραστηριότητες πολλών κατοίκων του Νομού Ξάνθης. Στον Νομό υπάρχουν εκατοντάδες μαντριά μικρών βοσκών αλλά και μεγαλύτερες κτηνοτροφικές μονάδες. Τα τελευταία χρόνια, με μια σειρά νομοθετημάτων, οι κτηνοτρόφοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια χρονοβόρα, δαιδαλώδη, γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να νομιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους. Υψηλά πρόστιμα, περίπλοκες διαδικασίες, μη αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της κάθε περιοχής οδήγησαν στην σταδιακή εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας με συνέπειες στην τοπική οικονομία.

Επειδή σήμερα, οι εναπομείναντες κτηνοτρόφοι της Ξάνθης αγωνίζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες,

•για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους,

•για να μην εγκαταλείψουν το επάγγελμα και τον τόπο τους, δίνοντας ζωή σε ορεινές περιοχές,


Ερωτάσθε,

1. Θα προχωρήσετε άμεσα στην ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων;

2. Τι προτίθεστε να πράξετε για τις περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις;

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ερωτών Βουλευτής

Τσετίν Μάντατζη
 
.