Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Πάνω από το όριο επιφυλακής ο Έβρος στο Πύθιο

Νεώτερη ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας για
τα προληπτικά μέτρα
που πρέπει να ληφθούν


   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Λόγω αύξησης των νερών του ποταμού Έβρου πάνω από το όριο επιφυλακής (5,20m) στο σταθμήμετρο του Πυθίου για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων παρακαλούμε :

1.Οι Δήμαρχοι του πίνακα αποδεκτών για ενέργεια:

Όπως ενημερώσουν ά μ ε σ α τους κατοίκους των περιοχών τους (Γεωργούς – Κτηνοτρόφους – Αλιείς – Κυνηγούς κ.λ.π.):

•Να μη πλησιάζουν τον ποταμό Έβρο και τα αναχώματα αυτού (επικίνδυνες περιοχές).

•Να απομακρύνουν έγκαιρα κάθε είδος ζωικού κεφαλαίου – μηχανημάτων και εργαλείων τους από τις επικίνδυνες περιοχές


2. ΟΙ ΔΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ & ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

* Όπως ενημερώσουν έγκαιρα τους Προέδρους των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ ΝΟΜΟΥ για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.).

* Όπως ενημερώσουν τις κτηνοτροφικές μονάδες στη ζώνη ευθύνης της3. Η ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Όπως διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.

5. Η ΠΑΜΘ/ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ ΕΒΡΟΥ παρακολουθεί το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη επ’ αυτού, θα σας ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό του.


6. Η ΧVI Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ – ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ κασι η 50 ΜΗΧ.ΤΑΞ./3ο ΕΓ παρακαλούνται όπως ενημερώνουν το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ ΕΒΡΟΥ για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος

.