Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Υποβάθμιση του νοσοκομείου Κομοτηνής σε Κέντρο Υγείας φοβάται ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



   ΜΑΘΕΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Εκφράζει την ανησυχία του για μετατροπή του νοσοκομείου Κομοτηνής σε Κέντρο Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης, ο οποίος με ανοιχτή επιστολή καλεί φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση με θέμα την υγεία. Όπως επισημαίνει στην επιστολή: «στα πλαίσια του σχεδίου αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ που ξεκίνησε το υπουργείο Υγείας κατ’ εντολή της Τρόικας θεσμοθέτησε (ΦΕΚ 1681/Β/28-7-2011) την «διασύνδεση» ορισμένων νοσοκομείων της χώρας που ανήκουν στην ίδια υγειονομική περιφέρεια προκειμένου δήθεν να υπάρξει ενιαίος σχεδιασμός κοινών υπηρεσιών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας τμημάτων ή και συγχωνεύσεις όπου αυτές είναι απαραίτητες, καθώς και μετατροπή νοσοκομειακών δομών όσο αναφορά το σκοπό που εξυπηρετούν μετά από αξιολόγηση του έργου τους. Στα 82 διασυνδεόμενα νοσοκομεία διασυνδέεται το Γ.Ν. Κομοτηνής με το Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Ακολούθως ο υπουργός Υγείας με απόφασή του που ενώ έχει ημερομηνία 8/11/2011 (ΦΕΚ 2659/τ.Β’/9-11-11) δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Διαύγειας του υπουργείου με τρεις μήνες καθυστέρηση (9/2/2012) αποσαφηνίζει ότι από τα παραπάνω νοσοκομεία στα εννέα από αυτά ξεκινά συνεργασία στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα καθώς και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ αντιλαμβάνονται ότι η επερχόμενη «συνεργασία», με διάθεση επιστημόνων μεταξύ των νοσοκομείων, με κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας τμημάτων και με μέριμνα διακομιδής ασθενών σε 24ωρη βάση, δεν σηματοδοτεί τίποτα άλλο παρά την συγχώνευση κλινικών των δύο νοσοκομείων και μεταφορά τους στο Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, κοινό πρόγραμμα εφημεριών και διακομιδή των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας από το Γ.Ν. Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη. Το μνημόνιο που πρόσφατα ψηφίστηκε, στο κεφάλαιο της υγείας κάνει λόγο με σαφήνεια ότι προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων κατά 8% στο 2012 θα αυξηθεί η κινητικότητα του προσωπικού υγείας μεταξύ των ιδρυμάτων και θα αναθεωρηθεί ο τρόπος λειτουργίας των δομών των επειγόντων περιστατικών και των εφημεριών. Το σχέδιο νόμου που ακολούθως δημοσιεύτηκε στις 15/02/2012 από το υπουργείο Υγείας υλοποιεί τις μνημονιακές επιταγές καθώς στα άρθρα 2-6 του Α΄ κεφαλαίου αναφέρει την οικονομική ενοποίηση των 82 νοσοκομείων από 1/1/2012 και την δημιουργία κοινού οργανογράμματος και τρόπο λειτουργίας των ιατρικών τμημάτων.

Όλα αυτά κατατείνουν ότι η κυβέρνηση δια του υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου έχει αποφασίσει την μετατροπή του Γ.Ν. Κομοτηνής σε Κέντρο Υγείας που θα παρέχει τη βασική ιατρική φροντίδα και από εκεί και πέρα θα αναλαμβάνουν τα ασθενοφόρα τις διακομιδές αυτών που απαιτούν νοσηλεία σε κλινικές που η λειτουργία τους θα κριθεί οικονομικά ασύμφορη. Η βελούδινη και συνάμα επικοινωνιακή «συνεργασία» που ευαγγελίζεται ανοίγει στην πραγματικότητα τον δρόμο για πολυποίκιλες συγχωνεύσεις καθώς πραγματική συνεργασία υπάρχει εδώ και χρόνια, αφού ανήκουν στην ίδια υγειονομική περιφέρεια και το Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης είναι τριτοβάθμιας περίθαλψης και άρα δέχεται όλα τα περιστατικά που χρήζουν ανάλογης φροντίδας. Απέναντι στην επιχειρούμενη ισοπέδωση της Υγείας στο νομό μας κανένας δεν επιτρέπεται να μείνει απαθής καθώς αφορά όλους μας».

Ο Ιατρικός Σύλλογος με τον θεσμικό του ρόλο καλεί τους κοινωνικούς φορείς σε συνέλευση το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 στο ξενοδοχείο «Ξενία» προκειμένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω δράσεις για να μην επιτραπεί σε κανένα να θέσει σε κίνδυνο την παρεχόμενη δημόσια υγεία. «Ζητάμε αντί το νοσοκομείο Κομοτηνής να συρρικνωθεί, να ενδυναμωθεί με ιατρικό προσωπικό και να γίνει κέντρο εξειδίκευσης (π.χ. Τραυματιολογίας, αποκατάστασης) ώστε να υπάρξει ισόρροπή ιατρική ανάπτυξη στην Θράκη. Η υγεία είναι και πρέπει να είναι μια σοβαρή υπόθεση. Χρειάζεται μια άλλη πορεία ανάπτυξης του τόπου, όπου ο παραγόμενος πλούτος θα μοιράζεται δικαιότερα και η ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών με πρώτιστα την υγεία και την παιδεία, θα έχουν τη θέση που τους αρμόζει. Για αυτήν την πορεία, αξίζει να αγωνιστούμε όλοι οι εργαζόμενοι γιατροί μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας», καταλήγει η επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Στέρ. Κυριαζίδης και ο γραμματέας Αλέξανδρος Μάινας

.