Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει απόψε το Δημορτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

ΕΝΤΕΚΑ ΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

          ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 09-10-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ορισμός επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για την διενέργεια διαγωνισμού για την ΔΗΚΕΠΑΟ
Εισηγητής η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ. κ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα
2. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/08-03-93 απόφασης του Υπουργού ΕΣ. Δ.Δ.Α.
Εισηγητής η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ. κ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα
3. Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 517/02-04-2008 αγωγή του Γραμμενίδη Γραμμένου του Χρήστου κατά του Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/2012 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας του Δήμου Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
7. Έγκριση μετακίνησης Αιρετών και διάθεση της πίστωσης
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
8. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με δημοπρασία.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
9. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου με δημοπρασία.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
10. Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα»
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γουδετσίδης Ευάγγελος