Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Δήλωση Παυλίδη: «Αυτός δεν είναι αναπτυξιακός νόμος»

Καταγγέλει ότι είναι "νοθευμένες" οι ζώνες κινήτρων, ενω ακυρώνεται σε μεγάλο βαθμό η «κινητροδότηση» της Περιφέρειας μας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Οι αναπτυξιακοί νόμοι έχουν νόημα όταν διασφαλίζουν την εθνική ανταγωνιστικότητα. Το ίδιο και οι ζώνες κινήτρων, όταν διασφαλίζουν την διαπεριφερειακή ανταγωνιστικότητα, την περιφερειακή συνοχή. Όταν εξισορροπούν την μειονεκτικότητα της κάθε περιφέρειας, έναντι των άλλων. Όταν ανακατανέμουν τον εθνικό πλούτο, υπέρ των πτωχών περιοχών.

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, η Κυβέρνηση, στον νέο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 8Α/1.2.2011) στη λογική της μόνιμης παθογένειας του πελατειακού κράτους, ενέταξε περιοχή γειτνιάζουσα στην Αττική, με ΑΕΠ μεγαλύτερο του 75%, στην ίδια ζώνη μειονεξίας (Γ' ζώνη κινήτρων) με την Περιφέρειά μας. Δηλαδή, με την Ορεστιάδα, την Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη ή την Ροδόπη με ΑΕΠ 52% της ΕΕ ή το Ορμένιο, κλπ.

Η νόθευση της Γ' ζώνης κινήτρων, με την υπαγωγή της ασύγκριτα πλεονεκτούσας αυτής περιοχής σ’ αυτήν, ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό τα λεγόμενα κίνητρα και στην Περιφέρειά μας, σε περίοδο που έχουμε τόση ανάγκη από νέες επενδύσεις, ώθηση της επιχειρηματικότητας και νέες θέσεις εργασίας.

Ο Γιώργος Παυλίδης, επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης, δήλωσε σχετικά:

«Αυτός δεν αναπτυξιακός νόμος. Αναρωτιέμαι γιατί κάποιος από την Αττική των 4.000.000 καταναλωτών, θα επενδύσει έως 1000 χ/τρα μακριά σε μας και όχι δίπλα σε 80-100 χ/τρα. Δυστυχώς ακύρωσαν - αχρήστευσαν σε μεγάλο βαθμό για την περιοχή μας τα κίνητρα, τον επενδυτικό νόμο. Ζητάμε εδώ και τώρα την διόρθωσή του. Η Περιφέρεια ΑΜΘ επέλεξε την σιωπή των αμνών για ένα τόσο βαθύ πλήγμα στον τόπο μας. Λυπούμαστε και θεωρούμε συνυπεύθυνους στον κατήφορο που μας οδηγούν τους σιωπηλούς συνοδοιπόρους της ρύθμισης».
 
.