Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Στα όρια ασφάλειας λειτουργεί η εξωτερική φρουρά των Φυλακών Κομοτηνής

Εκκληση του σωματείου των σωφρονιστικών υπαλλήλων για πλήρωση των κενών
Θέτουν και το αίτημα της αποσυμφόρησης του καταστήματος κράτησης
       ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Την άμεση πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, ζητά το σωματείο υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς καταστήματος κράτησης Κομοτηνής, με επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Νεκτάριος Κελεσίδης και ο γραμματέας Αθανάσιος Δαδινίδης, θέτοντας παράλληλα μια σειρά θεμάτων έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής φρουράς των φυλακών καθώς και με την ασφάλεια της φυλακής.

1 Αναπλήρωση των επιπλέον κενών θέσεων που έχουν προκύψει λόγω της μετάθεσης 6 συναδέλφων στο κατάστημα κράτησης Σερρών. Υπενθυμίζουμε ότι οι οργανικές θέσεις για την υπηρεσία μας είναι 96 και αυτήν την στιγμή η δύναμη αποτελείται από 45 υπαλλήλους και 2 ανθυπαστυνόμους (δ/κτη, υπ/δικη), από τους 45 υπαλλήλους δύο έχουν άδεια ανατροφής και ένας βρίσκεται σε απόσπαση. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα πολλές φορές η υπηρεσία να λειτουργεί στα όρια της απαιτούμενης ασφαλείας και τις περισσότερες φορές σε έκτακτες περιπτώσεις, που τείνουν να γίνουν ο κανόνας (νοσοκομεία, έκτακτες μεταγωγές, υπεράριθμοι κρατούμενοι στα δικαστήρια) να τα ξεπερνάει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα δικαστήρια όπου και παρά την συνδρομή της αστυνομίας καταστρατηγείται κατάφορα ο συσχετισμός συνοδών – κρατουμένων σύμφωνα με το Π.Δ. 215/12-10-06 άρθρο ΙΙ Μεταγωγές κρατουμένων. Συνέπεια όλων αυτών η συγκέντρωση οφειλομένων ρεπό, ήδη έχουμε φτάσει τα 300 σε σύνολο μέσα σε 5 μόνο μήνες από την μετάθεση των συναδέλφων.

2 Καλύτερη συντήρηση η και αντικατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων (ιδαίτερα του jeep) τα οποία λόγω φθορών από την συνεχή χρήση και την πάροδο του χρόνου κρίνονται ανεπαρκή.
3 Έλλειψη μετεκπαίδευσης λόγω απουσίας του απαιτούμενου κονδυλίου. Σαν σύλλογος και με την βοήθεια της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε σκοπευτικό σύλλογο στα πλαίσια του οποίου εκτός από την εκπαίδευση μας στα όπλα θα μπορούν να γίνουν σεμινάρια αυτοάμυνας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η υλοποίηση όμως αυτής της προσπάθειας έχει σταματήσει στην έλλειψη συντονισμού της διεύθυνσης και των υπηρεσιών του υπουργείου.

 Η μη καταβολή των υπολοίπων των νυχτερινών αποζημιώσεων και αργιών του 2009 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και των υπολοίπων των πέρα των 35 ωρών μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου καθώς και των Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2010 συμπληρωματικά μας κοινοποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση νυχτερινών και εξαιρέσιμων του Α’ εξαμήνου 2011 που προβλέπει μειωμένες θέσεις στις νυχτερινές και εξαιρέσιμες βάρδιες κατά 20%. Η πλήρη εφαρμογή της Κ.Υ.Α. επιφέρει περαιτέρω έκπτωση στα επίπεδα ασφαλείας του καταστήματος κράτησης.
5 Αποσυμφόρηση του καταστήματος κράτησης. Η δυναμικότητα της φυλακής είναι 100 κρατουμένων και αυτή την στιγμή φυλάσσονται πέρα των 330 με αποτέλεσμα την δημιουργία άθλιων συνθηκών διαβίωσης και μεγάλου κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών με έντονο το κλίμα δυσφορίας των κρατουμένων που δυνητικά μπορεί να εξελιχθεί σε στάση η ακόμα και σε εξέγερση.
6 Συνθήκες εργασίας. Οι σκοπιές και τα γραφεία της υπηρεσίας έχουν ανακαινιστεί με χρήματα των υπαλλήλων και από δωρεές διαφόρων φορέων μετά από πρωτοβουλία του συλλόγου. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικές κακοτεχνίες και παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του προσωπικού και την ασφάλεια της φυλακής.

7 Ολοκλήρωση των εργασιών στα κρατητήρια του νοσοκομείου Κομοτηνής και διαμόρφωσή τους με γνώμονα τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η υπουργική απόφαση του υπουργείου Υγείας που προσδιορίζει τους όρους ασφαλείας των νοσηλευομένων κρατουμένων αλλά και των φρουρών.
8 Να μην σταματήσουν οι αιματολογικές εξετάσεις των νεοεισερχομένων κρατουμένων για την ύπαρξη μεταδιδομένων ασθενειών λόγω οικονομικού κόστους.

.