Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο «Commons»


Συμμετοχή της στην 9η Επιστημονική Επιτροπή του Έργου στην Cluj –Napoca της Ρουμανίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε, από 14/04 έως 16/04/ 2011, η 9η Επιστημονική Επιτροπή του Έργου Commons (Common Lands For Sustainable management) που πραγματοποιήθηκε στην Cluj –Napoca της Ρουμανίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC και έχει ως στόχο τη βελτίωση των τοπικών πολιτικών και στρατηγικών και την ανταλλαγή εμπειρίας για περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζουν υποβάθμιση, εξαιτίας της αλλαγής χρήσης και της εγκατάλειψης παραδοσιακών πρακτικών.

Στο πλαίσιο του έργου θα επαναξιολογηθεί η αξία των ακαλλιέργητων κοινόχρηστων εκτάσεων και θα αναδειχθεί η ανάγκη για διατήρηση των φυσικών πόρων και αξιοποίηση των φυσικών προϊόντων, με στόχο τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και τη μείωση του φαινομένου της ερημοποίησης.

Αναλυτικότερα κατά τη συνάντηση αναπτύχθηκε η ανά δράση πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και η εξειδικευμένη στοχοθεσία του τεχνικού μέρους. Η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών μελέτης και η δυνατότητα μεταφοράς και υιοθέτησης των καλών πρακτικών σε όλους τους εταίρους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητικών ιδρυμάτων από χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία), ενώ τον Έλληνα Εταίρο εκπροσώπησε η κ. Παρασκευή Δουμπά, στέλεχος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

.