Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Το απόγευμα
με 28 θέματα στην
ημερήσια διάταξη

     ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση , η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η Αυγούστου 2011 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:


- Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο

- Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο

- Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Αποδοχή και απόδοση επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων Βαργιαμίδου

2. Μερική τροποποίηση προϋπολογισμού Βαργιαμίδου

3. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών στη Δημοτική Επιχείρηση Ειδικού Σκοπού «Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδυμοτείχου» Βαργιαμίδου

4. Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 Βαργιαμίδου

5. Επί της αριθμ. 6/2011 απόφασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρωτής (παράταση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου) Βαργιαμίδου

6. Αντικατάσταση εγγυητή της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο Τσίγγλας) Βαργιαμίδου

7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συνδέσμου Ύδρευσης Ποιμενικού – Αμπελακίων Δούλιογλου

8. Tροποποίηση της αριθμ. 185/2011 Α.Δ.Σ ( Έγκριση Ο.Ε.Υ Δήμου Διδυμοτείχου» Γκιρτζιμανάκης

9. Τροποποίηση μελέτης και τίτλου πρότασης έργου «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών 2ου , 3ου , 5ου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Διδυμοτείχου» Γουρίδης

10. Τροποποίηση μελέτης πρότασης έργου «Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός Λαογραφικού Μουσείου Διδυμοτείχου – Επανέκθεση μουσιακών συλλογών- προβολή και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς» Γουρίδης

11. Έγκριση 3ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Οδοποιϊα πόλεως Διδυμοτείχου» Γουρίδης

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας ανταλλακτικών για το ΜΕ 49803 μηχανικό σάρωθρο» Γουρίδης

13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας ανταλλακτικών για το ΜΕ 49639 γκρέϊντερ» Γουρίδης

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας ελαστικών για το ΚΗΙ 8588 όχημα του Δήμου Διδυμοτείχου» Γουρίδης

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας ξυλείας (για παγκάκια)» Γουρίδης

16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας υλικών αποκατάστασης οδοστρωμάτων (άσφαλτος)» Γουρίδης

17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων» Γουρίδης

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας χαρτιού εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών» Γουρίδης

19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας εντύπων (διατακτικών)» Γουρίδης

20. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Φιλαρμονική Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010 Δούλιογλου

21. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010 Δούλιογλου

22. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Διδυμοτείχου» έτους 2010 Δούλιογλου

23. Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ Δήμου Διδυμοτείχου» Δούλιογλου

24. Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού – Παιδείας –Νεολαίας & Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου» Δουλάκη

25. Επί αιτήσεως της Mobile Sound Factory για χρήση κοινόχρηστου χώρου και άδεια διαφημιστικής προβολής του φεστιβάλ πολιτισμού «Ερυθροπόταμος 2011» Πρόεδρος

26. Συγκρότηση επιτροπής για καταγραφή και εκτίμηση παλαιών σιδηρικών προς εκποίηση Τσιαγκανάς

27. Παραχώρηση κατά χρήση αυτοκινήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου Δούλιογλου

28. Επί αιτήσεων δημοτών Πρόεδρος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

.