Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρώνειας

Θα πραγματοποιηθεί στις δύο το μεσημέρι στις Σάπες

ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΤΟΟΟΟΣΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ;Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 3-8-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 θα συνεδριάσει σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών χρήσης 2011.

2. Αποδοχή δωρεάς γης από τον Κασαμπάς Αδέμ του Μουσταφά προς το Δήμο Μαρώνειας – Σαπών, στρεμματικής έκτασης περίπου 100 τ.μ. για εξόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Βέννας για την ύδρευση του οικισμού Ισάλου.

(Τα θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα διότι πρέπει να εγκριθούν κωδικοί έργων και δαπανών που πρέπει άμεσα να εκτελεστούν λόγω προβλημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου)Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΙΧΑΝ