Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Ευρωπαϊκά σχέδια διαχείρισης πλημμυρών στον Έβρο

Μελέτη προκήρυξε το υπουργείο περιβάλλοντος για την προστασία από το φαινόμενο στην περιοχή, σε εφαρμογή οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Με τον Έβρο ξεκινά η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας», η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.

Το ΥΠΕΚΑ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, προκήρυξε τη σχετική μελέτη για την περιοχή του Έβρου, με αντικείμενο τον καθορισμό των βασικών αξόνων για πρόληψη, προστασία, μετριασμό και ετοιμότητα από τους κινδύνους πλημμύρας, καθώς και το πλαίσιο των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον.

Με τη μελέτη θα καταρτιστούν χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών, καθώς και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τα σχέδια διαχείρισης θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων.

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της λεκάνης του Έβρου είναι αναγκαίος ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από την μια περιοχή στην άλλη.

Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι κοινές επιτροπές Ελλάδας-Τουρκίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας οι οποίες έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των κοινών διακηρύξεων συνεργασίας των εμπλεκόμενων χωρών στον τομέα των διακρατικών υδάτων.

 
Πηγή:  http://www.zougla.gr/