Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ σε εκδηλώσεις στην Περούτζια

Πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη η 5η Επιτροπή Παρακολούθησης και το 4ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου Reverse
    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε, από 27/9έως 30/09/ 2011, η Eπιτροπή Παρακολούθησης (steering committee) και το 4ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του Έργου Reverse (Περιφερειακές ανταλλαγές και χάραξη πολιτικών για την διατήρηση και την προστασία της βιοποικιλότητας στη Ευρώπη) που πραγματοποιήθηκε στην Περούτζια της Ιταλίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC.

            Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στις οποίες η Π.Α.Μ.Θ. είχε αναλάβει το συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης των γενικών κατευθύνσεων – συστάσεων (general recommendations) και των σχεδίων δράσεις για κάθε γενική κατεύθυνση – σύσταση προς την Ε.Ε. σχετικά την θεματική ενότητα «βιoποικιλότητα και τουρισμός», συζητήθηκε η πορεία των παραδοτέων του έργου, του φυσικού – οικονομικού αντικειμένου του έργου και η πορεία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Χάρτας με Προτάσεις – Συστάσεις και Σχέδια Δράσεις προς την Ε.Ε. για τις τρεις θεματικές ενότητες του έργου; (α) βιοποικιλότητα και γεωργία- κτηνοτροφία, (β) βιοποικιλότητα και τουρισμός και (γ) βιοποικιλότητα και χωροταξία. Eπίσης η Π.Α.Μ.Θ. συμμετέχει και στην κατάρτιση του ευρωπαϊκού οδηγού καλών πρακτικών που αφορούν τον τουρισμό και τη βιοποικιλότητα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητικών ιδρυμάτων από  χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα), ενώ τον Έλληνα Εταίρο εκπροσώπησαν οι Δρ. Λάμπρος Τσούργιαννης, Δρ. Κυριακή Χαραλαμπίδου και κ. Δημήτριος Τσιάννης, μέλη της ομάδα έργου και υπάλληλοι της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Ο σκοπός του προγράμματος «REVERSE» είναι να βελτιωθεί, μέσω διεθνούς διαπεριφερειακής συνεργασίας, η αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στα πλαίσια της προστασίας της βιοποικιλότητας και να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη, τουρισμό και χωροταξία που συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας .

.