Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει το μεσημέρι η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου ΞάνθηςΕΠΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

           ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 4 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).ΘΕΜΑ 1ο : Αρχιτεκτονική πρόταση για αντιμετώπιση προβλημάτων καταστημάτων (εισηγητής: Ιωάννης Τσεγγελίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΘΕΜΑ 2ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την Οριστική Αφαίρεση της Άδειας Λειτουργίας κατ/τος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ιδιοκτησίας του Χατζηγεωργίου Θεόδωρου. που βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή 10α στην Ξάνθη.(εισηγήτρια: Γκαϊτατζή Ξανθή)

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Περικλέους 7. (εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)

ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115.(εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία μιας θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πλάτωνος 44. (εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)

ΘΕΜΑ 6ο:Σχετικά με τη χορήγηση άδειας επιχειρήσεων διαδικτύου στον ΚΕΚΕ ΑΔΕΜ του Αχμέτ, στην οδό Βενιζέλου 70 στην Ξάνθη. (εισηγήτρια: Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 7ο:Σχετικά με τη χορήγηση άδειας επιχειρήσεων διαδικτύου στην ΚΑΤΣΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Δημητρίου, στην οδό Μιχ. Καραολή 27 στην Ξάνθη. (εισηγήτρια: Καραμόσχου Ελένη)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

.