Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

19 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

         ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 27-03-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.


Θέματα ημερήσιας διάταξης


1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ


2. Δημιουργία ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού Ενίσχυσης Πλημμυροπαθών Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιάννης Γεώργιος


3. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας» και ειδικών όρων αυτής

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος


4. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας» και ειδικών όρων αυτής

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος


5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2011 (Α και Β περίοδος)

Εισηγητής η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καλεντζίδου Αλεξάνδρα


6. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2011 (Α και Β περίοδος)

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στεφανάτος Κυριάκος


7. Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ


8. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών των λαϊκών αγορών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ


9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας λαϊκών αγορών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ


10. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. 58/2010 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2010», συνολικού προϋπολογισμού 58.215,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος


11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) – Χρήση επί ελασσόν για το έργο « Ασφαλτόστρωση δόμου από Εθνική οδό έως σταθμό επεξεργασίας λυμάτων Ορεστιάδας και οικισμό παλιάς Σαγήνης»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος


12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Ν. Βύσσας και Καβύλης»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος


13. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς στην Κλεισσώ Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος


14. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού πολύκεντρου Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος


15. Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοδιάβαση στον Κυπρίνο»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος


16. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος


17. Έγκριση παραχώρησης λεωφορείου από τον Δήμο Ορεστιάδας στη ΔΗΚΕΠΑΟ.

Εισηγητής η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ κ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα


18. Έγκριση παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορεστιάδας

Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος


19. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για κοινωφελή σκοπό (άρθρο 6. Ν.994/79)

Εισηγητής ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Τζιώρτας Αθανάσιος


O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γουδετσίδης Ευάγγελος

.