Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Αποκάλυψη: Να αποδοκιμάσει τις θέσεις του Πειραιώς Σεραφείμ κατά των μουσουλμάνων ζητά από την Ιερά Σύνοδο ο Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απέστειλε επιστολή προς τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ζητώντας του να αποδοκιμάσει τα "αναθέματα" του μητροπολίτη Πειραιώς, που έχει προσφύγει κατά της κατασκευής τεμένους στην Αθήνα και έχει καταφερθεί εναντίον της μειονότητας της Θράκης           
     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υπογραμμίζοντας ότι ενέργειες ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος δυναμιτίζουν την ενότητα της Ορθοδοξίας. Ο κ. Βαρθολομαίος ζητά από την Ιερά Σύνοδο να αποδοκιμάσει τα «αναθέματα» του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρεται σε περιστατικά κατά τα οποία «εκφράζονται θέσεις και εκτιμήσεις και απόψεις ήκιστα συμβιβαζόμεναι προς το Ορθόδοξον ήθος και έθος, προκαλούσαι ευρυτέραν απορίαν, εγκυμονούσαι δε και κινδύνους και απροβλέπτους συνεπείας δια την ενότητα αυτής ταύτης της καθ' Υμάς Εκκλησίας, αλλά και της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συνόλω αυτής».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρεται και στα «αναθέματα» του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, ζητώντας εν Συνόδω να αποδοκιμαστούν τέτοιες πρακτικές ώστε να μην κινδυνεύσει η ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

«Αι κινήσεις και εκδηλώσεις αύται, περιωρισμέναι και αμελητέαι ίσως κατ' αρχήν, έλαβον προσφάτως απαραδέκτους διαστάσεις, ως συνέβη, μεταξύ άλλων, και εν τινι Ιερά Μητροπόλει της Αγιωτάτης Υμών Εκκλησίας εν οργανωθείση υπό του οικείου Μητροπολίτου λαϊκή συνάξει, ου μην αλλά και κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής της Ορθοδοξίας δια της εκφωνήσεως υπό του ιδίου Μητροπολίτου 'αναθεματισμών' κατά ετεροδόξων και αλλοθρήσκων, ως και πάντων των μετεχόντων εις την λεγομένην Οικουμενικήν Κίνησιν» αναφέρει.

Ο κ. Βαρθολομαίος ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο: «Τοποθετηθήτε συνοδικώς επί τούτω και απορρίψητε και καταδικάσητε ταύτας επισήμως ως ανεδαφικάς και επικινδύνους, λάβητε δε και ως εκκλησιαστικόν σώμα τας προσήκουσας αποφάσεις προς ευρυτέραν καταδίκην και απόρριψιν των ενεργειών τούτων και των εκφραζομένων αστηρίκτων εν πολλοίς, ανορθοδόξων και ερχομένων εις αντίθεσιν προς τας συνοδικάς αποφάσεις των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών θέσεων των εν λόγω ομάδων».

.