Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Υπεγράφη η σύμβαση για τον δρόμο Τοξότες - Άβατο

Το έργο αφορά τη βελτίωση της επαρχιακή οδού σε μήκος 12 χιλιομέτρων μέχρι και μέχρι την αρχή του οικισμού Αβάτου, εξαιρουμένου του τμήματος που διέρχεται μέσα από τον οικισμό Ευλάλου


                         ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟ-
                            ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;Υπεγράφη αυτή την εβδομάδα στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Επ.Οδού αρ.7 από διασταύρωση με αριθμ. Ε.Ο.2 μέχρι Άβατο». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης Φώτης Καραλίδης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόδου ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε. Γεώργιος Μεγκλής.

Το έργο αφορά τη βελτίωση της Επ.Οδού αρ.7 από τη διασταύρωση με την αριθμ. 2 Εθν.Οδό και μέχρι την αρχή του οικισμού Αβάτου, εξαιρουμένου του τμήματος που διέρχεται μέσα από τον οικισμό Ευλάλου. Το συνολικό μήκος βελτίωσης είναι περίπου 12 χλμ. Η εν λόγω οδός έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, επειδή εξυπηρετεί πολλούς οικισμούς. Με τη βελτίωση θα γίνει διαπλάτυνση, θα επεκταθούν τα υπάρχοντα τεχνικά, θα κατασκευασθούν κιβωτοειδείς οχετοί, στις διασταυρώσεις με τους κοινοτικούς οδούς θα κατασκευασθούν ισόπεδοι κόμβοι, θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και τέλος θα τοποθετηθεί σήμανση και ηλεκτροφωτισμός σε όλους τους κόμβους.


Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 6.600.000,00 ευρώ και μετά από έκπτωση 41,36%, το ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 4.123.860,42. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Μ.Θ. 2007-2013 (ΕΣΠΑ). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες.

.