Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Ενοικίαση κοινόχρηστων αγροτεμαχίων στον Έβρο

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας  Έβρου


ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου ανακοινώνεται ότι έχει γίνει η πρώτη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ ( www.opekepe.gr ) από τις 26-4-2012 των κοινοχρήστων αγροτεμαχίων προς ενοικίαση στο Ν. Έβρο για τις διάφορες κατηγορίες αγροτών ή όσων επιθυμούν να ασχοληθούν με την γεωργία και κτηνοτροφία όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία για τις προς ενοικίαση κοινόχρηστες εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
H ανάρτηση νέων κοινόχρηστων αγροτεμαχίων στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται κάθε Πέμπτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 23-5-2012 για την πρώτη ανάρτηση που έγινε στις 26-4-2012.        

.