Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Τέσσερις θέσεις εργασίας στους ΟΚΑΝΑ της Θράκης

Από σήμερα 
τρέχει η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ;

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία του και των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρό Ψυχίατρο Π.Ε. και Νοσηλευτή/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε., υπό καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται να συνεργαστεί ως εξής:
Αλεξανδρούπολη
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.

Κομοτηνή
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. ή Ιατρός Παθολόγος Π.Ε. ή Γενικός Ιατρός Π.Ε.
Ένας (1) Νοσηλευτής/τρια Π.Ε. ή Τ.Ε.

Καβάλα
Ένας (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε. ή Ιατρός Παθολόγος Π.Ε. ή Γενικός
Ιατρός Π.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικώς, με απόδειξη. στη διεύθυνση :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ, Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 26-09-2012 έως και 03-10-2012, όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά και το ειδικό έντυπο αίτησης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού.