Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Διατηρητέος κρίθηκε ο Διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού

Παραμένει στον Στρατό κρατώντας τον βαθμό του Αντροστρατήγου ο Δ. Αγγελούδης

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ


Διατηρητέος στο βαθμό του Αντιστρατήγου κρίθηκε στις ετήσιες κρίσεις του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ο Διοικητής του Δ΄ΣΣ Δημήτριος Αγγελούδης.

Οι κρίσεις που ξεκίνησαν σε όλα τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτηρίζονται αναμενόμενες, δεν προκάλεσαν μεγάλες ανακατατάξεις ενώ μετά από αυτές αναμένεται το ΚΥΣΕΑ να τοποθετήσει τους νέους αξιωματικούς στις θέσεις τους, με πιθανότερο την παραμονή του Αντιστράτηγου Δημήτριου Αγγελούδη στο Δ’ΣΣ .

Πιο αναλυτικά το ΣΑΓΕ έκρινε ως διατηρητέους στο Στρατό Ξηράς τους:

α. Αντιστράτηγο (ΜΧ) Λυμπέρη Δημήτριο

β. Αντιστράτηγο (ΤΘ) Αγγελούδη Δημήτριο

γ. Αντιστράτηγο (ΠΒ) Νακόπουλο Γεώργιο

δ. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ζάρα Ιωάννη

ε. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ρουσάκη Θεόκλητο

στ. Αντιστράτηγο (ΤΘ) Τσολακίδη Παναγιώτη


Αποστρατεύσε τους:

α. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Παπαδάκη Σπυρίδων

β. Αντιστράτηγο (ΤΘ) Ξιφαρά Σαμπάτη

γ. Αντιστράτηγο (TΘ) Θεοφανίδη Κωνσταντίνο

δ. Αντιστράτηγο (ΠΒ) Μπασδάνη Ιωάννη


και προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις, τους εξής:

(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Κωσταράκο Μιχαήλ

(2) Υποστράτηγο (ΠΖ) Σεφερλή Γεώργιο

(3) Υποστράτηγο (ΤΘ) Ζιαζιά Κωνσταντίνο

Το ΣΑΓΕ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες της σταδιοδρομία τους, τους

(1) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κουτρή Σταύρο

(2) Υποστράτηγο (ΔΒ) Κουτσολέλο Γεώργιο

(3) Υποστράτηγο (ΜΧ) Καλαμογιώργο Αντώνιο

(4) Υποστράτηγο (ΠΒ) Παπαθανασίου Γεώργιο

(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Ρίντη Αναστάσιο

(6) Υποστράτηγο (ΠΒ) Τζιούτζιο Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΤΘ) Γατέλα Ιωάννη

(8) Υποστράτηγο (ΤΘ) Μαλιαχόβα Κωνσταντίνο


.