Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Ερώτηση Δερμεντζόπουλου για την κρατική διαφήμιση

Απευθύνεται στον υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο Ηλία Μόσιαλο

ΤΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ;ΕΡΩΤΗΣH ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Επικρατείας & Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Ηλία Μόσιαλο.

ΘΕΜΑ:«Σχετικά με την κατανομή Κρατικής διαφήμισης».

Είναι καθολικά αποδεκτή η μεγάλη σημασία αλλά και η αναγκαιότητα ύπαρξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Περιφέρειας κυρίως για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην ουσιαστική ανάδειξη θεμάτων της καθημερινότητας των πολιτών της Περιφέρειας και τελικά στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας.
Τα περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη δύσκολη αυτή εποχή, βιώνουν βαθύτατη κρίση, αντιμετωπίζοντας λειτουργικά κόστη στα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να οδηγούνται σε μειώσεις προσωπικού, καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων, ασφαλιστικών εισφορών και γενικά να απειλούνται με «λουκέτο».
Το νομικό πλαίσιο επιβάλλει το 30% της Κρατικής Διαφήμισης να διανέμεται σε Περιφερειακά Μέσα. Αυτή η διάταξη όμως δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις.
Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο ξεκίνησε μια νέα διαφημιστική καμπάνια σε μεγάλα κεντρικά Μ.Μ.Ε.
Ενόψει όλων των ανωτέρω
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Τηρούνται γενικώς όλες οι προβλέψεις του νόμου κατά τη διανομή της κρατικής διαφήμισης και ειδικότερα η υποχρέωση διανομής του 30% σε Περιφερειακά Μέσα;
2. Ειδικότερα με ποια κριτήρια έγινε η διανομή της διαφημιστικής καμπάνιας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τηρήθηκε η υποχρέωση του 30% στα περιφερειακά Μ.Μ.Ε. και σε ποια ακριβώς αυτή διανεμήθηκε;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Έβρου