Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

ΕΝΤΕΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                 ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ...Το απόγευμα της Τρίτης, στις 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.     Έγκριση της αριθ. 27/2011 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ AΒΔΗΡΩΝ» προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (εισηγητής: Δήμαρχος)

2.      Έγκριση της αριθ. 28/2011 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» προϋπολογισμού 340.000,00 ευρώ και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (εισηγητής: Δήμαρχος)

3.     Παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης 4.000 τ.μ. (με στοιχεία 79 γ) από το αγρόκτημα Λευκόπετρας Π.Ε. Ξάνθης, στη Ραφικά Καρά Αχμέτ του Νουρή, κάτοικο Λευκόπετρας, για ανέγερση μονίμων σταβλικών εγκαταστάσεων (στέγασης 300 αιγοπροβάτων μη μονίμως ενσταβλισμένα (ελευθέρας βοσκής) (εισηγήτρια: Χιντ Νεσλιχάν, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σελέρου).

4. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου (εισηγητής: Γεώργιος Παραστατίδης Αντιδήμαρχος).

5. Παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης 4.000 τ.μ. (με στοιχεία 163/1) από το αγρόκτημα Αλκυώνης Π.Ε. Ξάνθης, στον Ιρφάν Χακή Ογλού του Χακή, κάτοικο Αλκυώνης, για ανέγερση μονίμων σταβλικών εγκαταστάσεων (στέγασης 350 αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής) (εισηγητής: Γρηγοριάδης Απόστολος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαγικού).

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 (εισηγητής: Δήμαρχος).

7. Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

8. Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση διάθεσης ποσού 100.000,00€ για την κάλυψη μέρους του Μετοχικού Κεφαλαίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού -Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).


10. Τροποποίηση προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης 12.035,70€ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (στην οποία είναι μέτοχος ο Δήμος (εισηγητής Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).


11. Ανάθεση διαχείρισης υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης των πρώην Δήμων Αβδήρων και Σελέρου, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου (ΔΕΥΑ) (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

.