Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Το Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης ΔΠΘ παράγει έργο

Ανέλαβε το σχεδιασμό και την κατασκευή δρομολογητών διαστημικών δεδομένων για την εκμετάλλευση δεδομένων του διαστήματος

       ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Το Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης (Εργαστήριο Διαδικτυωμένων Συστημάτων, Τμήμα ΗΜ&ΜΥ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανέλαβε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “Space - Data - Data Routers For Exploiting Space Data”, ως συντονιστής.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.2 ευρώ και αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή δρομολογητών διαστημικών δεδομένων για την εκμετάλλευση δεδομένων του διαστήματος. Το έργο θα διαρκέσει 3,5 χρόνια και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνεργατικό έργο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης επιθυμεί να συνεργαστεί με ειδικούς επιστήμονες για την υλοποίηση του έργου.

.