Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Τσιαούση: Να παραταθεί η αποπληρωμή των δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ

Κατέθεσε αναφορά η βουλευτής Έβρου προς τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

ΠΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΗΤΑ;


Αναφορά στον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατέθεσε η βουλευτής Εβρου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Τσιαούση, με αντικείμενο τη δυνατότητα παράτασης αποπληρωμής της διάρκειας των δανείων, μέσω ΤΕΜΠΕ σε έξι, από τρία χρόνια, που είναι σήμερα.

Ειδικότερα, στην αναφορά της η κ. Τσιαούση, επισημαίνει τα ακόλουθα:

"Το ελληνικό εμπόριο αντιμετωπίζει τις δυσκολότερες οικονομικές συνθήκες της τελευταίας, εικοσαετίας, με την κατάσταση να βαίνει ασφυκτική, κυρίως για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό κλάδο, αποτελεί τη σύνθεση των χαρακτηριστικών συμπεριφορών των επιχειρήσεων, τα οποία, αφενός προσδιορίζουν τη δ ναμική ανάπτυξής του και αφετέρου καταγράφουν τις δυσκολίες των συνθηκών , που αυτές θα πρέεπι να υπερβούν για να διασφαλίζουν τη συνέχεια της παρουσίας τους στην αγορά.

Η "Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων", μέσω ΤΕΜΠΜΕ ιδίως του ΤΕΜΠΜΕ 2 και 3, πριν από περίπου δύο χρόνια, έδωσε ανάσα πνοής με την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και παράταση ζωής σε πολλές από αυτές.

Οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά και διάφορα προβλήματα κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι οι πλέον ευαίσθητες από όλες τις επιχειρήσεις στις μεταβολές του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι οι πρώτες που θα υποφέρουν εάν επιβαρυνθούν με υπερβολική γραφειοκρατία και οι πρώτες που θα ευδοκιμήσουν εάν υπάρξουν πρωτοβουλίες για βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίοι δραστηριοποιούνται. Παράλληλα παρουσιάζουν υψηλή εξάρτηση από την εγχώρια ή την τοπική ζήτηση και σε συνδυασμό με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία έχουν εντείνει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα τους, με συνέπεια κύκλος εργασιών να έχει μειωθεί κατακόρυφα, ενώ οι περισσότερες των επιχειρήσεων δεν διαθέτουν ίχνος ρευστότητας για να καλύψουν τα πάγια έξοδά και τις λοιπές υποχρεώσεις τους.

Η έλλειψη αγοραστικής δύναμης από το καταναλωτικό κοινό και η συνεχώς αυξανόμενη ύφεση επιφέρουν αδυναμία στην ομαλή αποπληρωμή των δανείων που χορηγήθηκαν στις εμπορικές επιχειρήσεις μέσω ΤΕΜΠΜΕ, καθιστώντας αναγκαία την εξεύρεση μιας άμεσης και βιώσιμης λύσης, προκειμένου να μην οδηγηθεί η οικονομία μας σε κατάρρευση.

Επιτακτική ανάγκη λοιπόν αποτελεί η παράταση αποπληρωμής της διάρκειας των δανείων σε έξι χρόνια από τα τρία που είναι σήμερα, εξαιτίας της μεγάλης δυσκολίας πολλών επιχειρήσεων να είναι συνεπείς στην ομαλή αποπληρωμή των δανείων που χορηγήθηκαν μέσω ΤΕΜΠΜΕ. Έτσι θα μπορέσει να μειωθεί το ύψος των εξαμηνιαίων δόσεων, καθώς επίσης θα δοθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανείων προς το ΤΕΜΠΜΕ και το κράτος να μην εγγράψει πρόσθετες φορολογικές επισφάλειες.

Η λύση αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις οφειλόμενες δόσεις τους και να απεγκλωβιστούν από τον κίνδυνο του κλεισίματος και την ανεργία για χιλιάδες εργαζόμενους".

Με την αναφορά της η κ. Τσιαούση ζητάει να ενημερωθεί από τον κ. Χρυσοχοΐδη, για τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη παράταση αποπληρωμής της διάρκειας των δανείων, μέσω ΤΕΜΠΜΕ, σε έξι χρόνια από τρία που είναι σήμερα, καθώς επίσης και η υλοποίηση νέων προγραμμάτων που θα σχεδιαστούν με βάση τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων.
 
.