Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Οι προτάσεις της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Ξάνθης

Πραγματοποίησε την
πρώτη της συνεδρίαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ


Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το θέμα της ανάπτυξης του τουρισμού και της προβολής του Δήμου Ξάνθης με μια σειρά ρυθμίσεων που πρέπει άμεσα να ληφθούν, ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν και να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη το άρθρο 70

Του Ν. 3852/2010 και την υπ αρ. 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάθεση εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία θα προτείνονται οι παρακάτω

δράσεις για άμεση υλοποίηση προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο μας καθώς και η προβολή του τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και εκτός συνόρων: Συγκεκριμένα προτείνεται:


1. Τοποθέτηση πινακίδων :

α) κατεύθυνσης (από και προς Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρούπολης, ,Πόλη της Ξάνθης και άξονες κυκλοφορίας)

β) κατεύθυνσης σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος.

γ) πληροφοριών για χώρους στάθμευσης κ.λ.π.

δ) αντικατάσταση όσων λείπουν με ονομασίες οδών.


2. Έκδοση διαφημιστικού υλικού (έντυπα, c.d. και κατάθεση ολοκληρωμένης μελέτης επ αυτού).


3. Συντήρηση υπαρχόντων μονοπατιών ορεινής περιοχής.


4. Λειτουργία Μουσειακών χώρων με επιμήκυνση ωραρίου και προσθήκη επιπλέον ημερών


5. Συνεργασία και συντονισμός των Τμημάτων Πρασίνου και Καθαριότητας για την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα του Δήμου και στους τομείς αυτούς. (ιδιαίτερο βάρος στις εισόδους της Πόλης)


6. Η αξιοποίηση των μικρών συρμών.


Τέλος κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί στο Δήμο Ξάνθης Γραφείο σχετικό με θέματα Τουρισμού
.