Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ζητούνται "εθελοντές" δημόσιοι υπάλληλοι να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Ασύλου σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα

Δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που όμως δεν προβλέπει νέεες θέσεις εργασίας αλλά απλά μετατάξεις και αποσπάσεις από όλο το φάσμα του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα
    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

«Εθελοντές» δημόσιους υπάλληλους που θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Ασύλου αναζητά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με σχετική προκήρυξη το υπουργείο προσκαλεί 262 υπαλλήλους να στελεχώσουν τα γραφεία στην Αττική, Θεσσαλονίκη Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Την επαρκή στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου με μετατάξεις και αποσπάσεις άμεσα από όλο το φάσμα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, προτάσσουν ως κατεπείγουσα προτεραιότητα η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών.Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν, µε κάθε είδους σχέση εργασίας στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, να στελεχώσουν τις 262 κενές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου µε έδρα την Αθήνα, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης. Όσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων, σύμφωνα με τις προκηρύξεις που έχουν ήδη αναρτηθεί και θα συνεχίσουν να αναρτώνται κατά τους επόμενους μήνες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr).«Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καλεί όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τοµέα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου. Να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Πολιτείας και της χώρας μας να διαχειριστεί, για πρώτη φορά με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το κρίσιμο ζήτημα της μετανάστευσης. Είναι προφανή τα κίνητρα της ένταξης σε μία νέα υπηρεσία του κράτους με εξειδικευμένο αντικείμενο και με νέα αντίληψη οργάνωσης και λειτουργίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Μανώλης Όθωνας.Η λειτουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου προβλέπεται από το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών που εφαρμόζει η Ελληνική κυβέρνηση, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στελεχώνεται από πολιτικούς υπαλλήλους. Έργο της είναι η ταχεία και δίκαιη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε αλλοδαπούς που δικαιούνται διεθνούς προστασίας εξαιτίας των διωγμών που υφίστανται για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς στις χώρες προέλευσής τους.Τα στελέχη της Υπηρεσίας Ασύλου είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μετατάσσονται ή αποσπώνται από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, κατά προτεραιότητα, λόγω της εθνικής σημασίας της αποστολής της Υπηρεσίας. Έργο τους θα είναι να διενεργούν συνεντεύξεις προκειμένου να κρίνουν εάν οι αλλοδαποί που ζητούν άσυλο το δικαιούνται. Η εκπαίδευσή τους θα γίνεται με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου, το οποίο εδρεύει στη Μάλτα.

Η σχετική προκήρυξη για αποσπάσεις και μετατάξεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:  http://www.yptp.gr/images/stories/2012/05-04-2012anakoinosi.pdf