Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Όλες οι προθεσμίες που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου

Ως πότε ανακοινώνονται οι υποψήφιοι, πότε θα ανακηρυχθούν από τα δικαστήρια, πότε διορίζονται οι εκλογικοί αντιπρόσωποι και ως ποια ημερομηνία πρέπει να έχουν τυπωθεί ψηφοδέλτια
     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οι κυριότερες προθεσμίες, που αφορούν στη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, όπως η ανακήρυξη των συνδυασμών, ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων και των εφορευτικών επιτροπών, καθώς και αρκετών ακόμη σημαντικών αποφάσεων και διαδικασιών, για όσους εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών.


Οι κυριότερες προθεσμίες είναι:

20 Απριλίου λήγει η προθεσμία για την πρόταση υποψηφίων. Επίσης, λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων κλπ, από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας.

21 Απριλίου ενεργοποιείται η ανακήρυξη των υποψηφίων από τα αρμόδια δικαστήρια των πρωτοδικών.

24 Απριλίου λήγει η προθεσμία για την επίδοση στον εισαγγελέα του Αρεί\ου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των συνδυασμών.

25 Απριλίου ενεργείται η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου.

26 Απριλίου λήγει η προθεσμία για την αποστολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον υπουργό Δικαιοσύνης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και τους περιφερειάρχες, μέσω του υπουργείου Εσωτερικών, των ονομαστικών καταστάσεων των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων και των ασκούμενων δικηγόρων. Επίσης, λήγει η προθεσμία για την αποστολή από το υπουργείο Εσωτερικών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πινάκων των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, λήγει η προθεσμία για την κλήρωση ή τον διορισμό από τα αρμόδια δικαστήρια των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωματικών αυτών.

27 Απριλίου λήγει η προθεσμία για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου.

28 Απριλίου λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο (πρωτοδικείο) του υποψηφίου που προτάθηκε για συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου.

29 Απριλίου λήγει η προθεσμία των έξι ημερών πριν από την ψηφοφορία, μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια.

30 Απριλίου λήγει η προθεσμία για τη γνωστοποίηση στον εισαγγελέα του ΑΠ της πρότασης υποψηφίου προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου. Επίσης, λήγει η προθεσμία για τη γνωστοποίηση, με προκήρυξη του αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού στους δήμους του νομού, των αποφάσεων καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Ακόμη, λήγει η προθεσμία για την ειδοποίηση των διορισθέντων μελών των εφορευτικών επιτροπών με φροντίδα του εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου.

1 Μαΐου λήγει η προθεσμία για τη γνωστοποίηση, με προκήρυξη του οικείου αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και συνδυασμών.

2 Μαΐου λήγει η προθεσμία για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές.

3 Μαΐου λήγει η προθεσμία για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισμού τους.

5 Μαΐου λήγει η προθεσμία που είναι μέχρι και την προηγούμενη της ψηφοφορίας, μέσα στην οποία είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, η αλλαγή καταστήματος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανώτερης βίας.

.