Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ανοδος πωλήσεων 16,9% στα Πλαστικά Θράκης

Μέσα στην εποχή της κρίσης και της μιζέριας υπάρχουν θρακιώτικες εταιρείες που αποδεικνύουν ότι υπάρχει αντίδοτο στην κρίση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Αύξηση ενοποιημένων κερδών μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2011, στη διάρκεια του οποίου οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 202,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 173,0 εκατ. πέρυσι (+16,9%).

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), ανήλθαν σε 17,8 εκατ. σε σχέση με 14,8 εκατ. πέρυσι (+20,5%). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,5 εκατ. σε σχέση με 2,9 εκατ. πέρυσι (+155,7%). Στο εννεάμηνο του 2011 τα κέρδη προ φόρων δεν έχουν επιβαρυνθεί με την πρόβλεψη απομείωσης της υπεραξίας θυγατρικής ύψους 1,15 εκατ., ποσό το οποίο είχε επιβαρύνει τα κέρδη προ φόρων του αντίστοιχου εννεαμήνου πέρυσι.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. σε σχέση με 1,8 εκατ. πέρυσι (+226,5%). Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 55,4 εκατ. στις 30.09.2011 σε σχέση με 53,8 εκατ. στις 31.12.2010 και 56,7 εκατ. στις 30.09.2010.

.