Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Άλλη μια συνεδρίαση σήμερα: του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

ΔΩΔΕΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 28-02-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ορεστιάδας και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010(άρθρο 103 παρ.4.Ν.3852/2010)Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

2. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ορεστιάδας και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010(άρθρο 103 παρ.4.Ν.3852/2010)Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

3. Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων α) ΔΕΥΑ Βύσσας β) ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και την ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου σε νέο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία « Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας»Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

4. Κατάργηση Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου ΒύσσαςΕισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

5. Κατάργηση Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Τριγώνου»Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

6. Κατάργηση Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Κυπρίνου»Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

7. Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

8. Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ορεστιάδας και σύσταση νέου ΝΠΔΔ Δήμου Ορεστιάδας με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.» κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10 Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου Ν.Π.Δ.Δ. την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

10. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου ΟρεστιάδαςΕισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

11. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/10.Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γουδετσίδης Ευάγγελος

12. Καθορισμός ενεργειών αντίδρασης του Δήμου Ορεστιάδας στην επικείμενη ίδρυση νέων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή κράτησης λαθρομεταναστών σύμφωνα με το Ν.3907/2011 και τις τροπολογίες αυτού Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαμαλίδης Ελευθέριος

.