Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Τo ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Ξάνθης για την αποψίλωση υπηρεσιών

Ομόφωνα οι σύμβουλοι εκφράζουν την ανησυχία για τον μαρασμό που θα προκληθεί αν επιβεβαιωθούν οι πολλές και διάφορες φήμες

   ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ;


Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στην συνεδρίασή του στις 8-8-2011, θεωρεί ότι :

Η υποβάθμιση του 412 Γ.Ν.Σ και η μετάπτωσή του σε ΗΣΝΔ, η κατάργηση του 557 Τ.Π. ως Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην Σταυρούπολη Ξάνθης και η ενδεχόμενη μετατροπή του σε Κέντρο Υποδοχής Λαθρομεταναστών, η μεταφορά του Στρατολογικού Γραφείου Ξάνθης στην Κομοτηνή σε συνδυασμό μάλιστα και με το κλείσιμο των Συνεταιριστικών Εργοστασίων αλλά και αρκετών ιδιωτικών επιχειρήσεων, θα οδηγήσουν την περιοχή της Ξάνθης σε μαρασμό.

Στα παραπάνω ήδη, αληθινά και δυσοίωνα για την περιοχή, προστίθενται σήμερα και η εκ πληροφοριών κατάργηση ή μετακίνηση του Στρατοδικείου Ξάνθης από την έδρα του Δ.Σ.Σ., η μελλοντική παύση λειτουργίας της Σχολής Αστυφυλάκων Ξάνθης και το ενδεχόμενο υποβάθμισης του Αστυνομικού Τμήματος Σταυρούπολης.

Εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες των συμπολιτών μας και ζητούμε από την Πολιτεία να επανεξετάσει τις καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή μας από τυχόν λήψη λανθασμένων αποφάσεων.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί, στον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον κ. Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, στον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στους κ. Βουλευτές Ξάνθης και στα Μ.Μ.Ε.

.