Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

23 ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

         ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση , η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Μαρτίου 2012 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:
Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών ΚοινοτήτωνΗ Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α      Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων & απόδοση στα ΝΠΔΔ Βαργιαμίδου

2. Μερική τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 Βαργιαμίδου
3. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δουλάκη

4. Απόδοση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Διδυμοτείχου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Βαργιαμίδου

5. Μερική αποδοχή χρεών πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Δήμου Διδυμοτείχου Γκουγκούδη

6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής καταμέτρησης και καθορισμού τιμήματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας κληρονόμων Αν. Χαρίτογλου (για ανέγερση κυνοκομείου) Τοπαλούδης

7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισμού τιμήματος ανταλλασσόμενων τμημάτων ακινήτων ( Α.Δ.Σ. 184/2010) Τζιβάρας

8. Επί αιτήσεων των λατομικών επιχειρήσεων ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ Α.ΚΑΡΑΦΕΪΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ για παράταση μίσθωσης λατομικών χώρων Δούλιογλου

9. Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου 2011- 2012 Μανάκα

10. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης εργασιών «Επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Διδυμοτείχου» Αριθ.Μελ. 3/2012 Παρασκευόπουλος

11. Ακύρωση συμβασιοποιημένων έργων 2010 Παρασκευόπουλος

12. Συγκρότηση επιτροπής εκδιδόμενων γυναικών Πρόεδρος

13. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού- Αθλητισμού- Παιδείας- Νεολαίας & Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου» Δουλάκη

14. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού- Αθλητισμού- Παιδείας- Νεολαίας & Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου» Δουλάκη

15. Ανάκληση των αριθμ. 58/2012, 73/2012, 74/2012, 75/2012, 76/2012, 77/2012 ΑΔΣ Δούλιογλου

16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Προμηθειών για την 25η Μαρτίου» Γκουγκούδη

17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Προμήθειας οικοδομικών υλικών και ξυλείας» Παρασκευόπουλος

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Προμήθειας αναλώσιμων ειδών γραφείου» Γκουγκούδη

19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Προμήθειας σφραγίδων – κλειδιών» Γκουγκούδη

20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Προμήθειας μικροεργαλείων» Παρασκευόπουλος

21. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Προμήθειας κοπτικών μηχανών» Παρασκευόπουλος

22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Προμήθειας φιαλών βιομηχανικών αερίων» Παρασκευόπουλος

23. Επί αιτήσεων δημοτών Πρόεδρος

.