Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Λουκέτο σε τρεις Συνεταιριστικές Τράπεζες ανά την Ελλάδα. Τί γίνεται με αυτήν του Έβρου;

Ανακλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας οι άδειες των Συνεταιριστικών της Αχαϊκής, της Λαμίας και της Λέσβου - Λήμνου
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ;

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας τριών μικρών συνεταιριστικών τραπεζών, της Αχαϊκής, Λαμίας και Λέσβου - Λήμνου, προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

H ανακοίνωση της ΤτΕ αναφέρει :

"Η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε αναγκαία την υπαγωγή των συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή Συν.Π.Ε., Λαμίας Συν.Π.Ε., Λέσβου-Λήμνου Συν.Π.Ε. στα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο ν. 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4021/2011, αφού παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των αδυναμιών των εν λόγω τραπεζών, δεν κατέστη δυνατή η λήψη μέτρων που θα αποκαθιστούσαν τη βιωσιμότητά τους.

Οι άδειες των τριών συνεταιριστικών τραπεζών ανακλήθηκαν και οι τράπεζες αυτές τίθενται σε ειδική εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίστηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Γιαννίκος, Δημήτριος Πετράκογλου και Μιχαήλ Ανδριώτης, αντίστοιχα.

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν επιλέξει για την είσπραξη της σύνταξής τους τις Συνεταιριστικές Τράπεζες Αχαϊκή, Λέσβου -Λήμνου και Λαμίας. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ανωτέρω Τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος και προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους, οι ως άνω συνταξιούχοι καλούνται να ανοίξουν άμεσα λογαριασμό σε οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής τους και χωρίς περαιτέρω άλλη ενέργεια από μέρους τους.

Μέχρι την πίστωση του νέου λογαριασμού, η πληρωμή της σύνταξης καθώς και το Δώρο Πάσχα (05 Απριλίου 2012) θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα. Η είσπραξη από τους δικαιούχους θα γίνει με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του Α.Μ.-ΔΙΑΣ που αναγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης. Η σύνταξη θα αναζητείται από το ταμείο της Τράπεζας ως Εντολή Πληρωμής».


Τι γίνεται με την Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου;

Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κ. Αδάμ Γιώργο, γενικό διεθυντή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου ο οποίος μας δήλωσε:

"Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους επενδυτές, μιας και η τράπεζα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα ο δείκτης της «Κεφαλαιακής επάρκειας» που αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο «υγείας» για τις τράπεζες, ξεπερνάει το 12%, όταν στις εμπορικές τράπεζες είναι στο 8%.

Η τράπεζα λειτουργεί αυτοτελώς και δεν επηρεάζεται από τις πορείες των άλλων Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Έχει μια δυναμική παρουσία 16 ετών στην τοπική αγορά και χαίρει της εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας."

 
Πηγή:  http://www.e-evros.gr/